ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

ბრ_2021_117 161221

დანართი:

ბრ_2021_117 161221 დან

მსგავსი სტატიები