ღია მართველობა-პარტნიორობის ადგილობრივი პროგრამის ფარგლებში სამოქმედო გეგმისა და მონიტორინგის ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ

gan_2022_70

დანართი:

განკარგულება 70-ის დანართი 1

განკარგულება 70-ის დანართი 2

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი