ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021 წლის განმავლობაში განხორციელებული შესყიდვები

1. გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი
2. გამოცხადებული ტენდერების რეესტრი
3. გაფორმებული ხელშეკრულებების სტატისტიკა
4. ტენდერების სტატისტიკა

მსგავსი სტატიები