ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე

3737210182_2021_1801

დანართი:

ბრძანება მიღების დანართი

მსგავსი სტატიები