,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

gan_2022_21 2303

დანართი:

განკარგულებაN21-ის დანართი
განკარგულებაN21-ცნობა

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი