ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების შესახებ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

განკარგ N 42

დანართი:

განკარგულებაN42-ის დანართი N1

 

განკარგულებაN42ის დანართი N2

 

განკარგულებაN42-ის დანართი N3

 

განკარგულებაN42-ცნობა (1)

 

 

მსგავსი სტატიები