ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2023 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

3737230235 230123

 

დანართი:

 

5.1 დანართი სივრცითის გეგმა

 

 

 

 

მსგავსი სტატიები