,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2023-2025 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 08 თებერვლის N10 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1. განკ. საბჭოში ცვლილება

დანართი:

1.1 განკ. საბჭოში სამოქმედო გეგმის დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები