ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – 2019 წელი III კვარტალი

#დასახელებამდებარეობასაკადასტრო კოდიმიწის ფართი კვმძირ. შენობის ფართი კვმ
1არასასოფლო მიწა შეკვეთილი26.01.48.191100
2არასასოფლო მიწა შეკვეთილი26.01.45.576145
3არასასოფლო მიწასოფ.მერია26.05.38.060100
4არასასოფლო მიწა ნასაკირალი26.29.25.07044
5არასასოფლო მიწადაბა ნარუჯა26.27.07.105121
6არასასოფლო მიწადაბა ურეკი26.28.11.34339
7არასასოფლო მიწადაბა ურეკი26.28.12.64622
8არასასოფლო მიწასოფ. ჭანიეთი26.15.10.166300
9არასასოფლო მიწასოფ. ლიხაური26.16.19.162276
10არასასოფლო- მიწადაბა ურეკი26.28.12.63040
11არასასოფლო- მიწაგარე სავარგულები26.36.05.04214 900
12სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ჯუმათი26.08.02.20534 304
13სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ლიხაური26.16.16.07130 000
14არასასოფლო მიწა, შენობასოფ. მერია26.05.39.037.1.56565
15სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.11.12110 000
16სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.13.1633 500
17სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ნარუჯა26.27.08.1505 000
18სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ნარუჯა26.27.05.0856 471
19სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ნარუჯა26.27.04.0502 935
20სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ჯუმათი26.08.05.15510 700
21არასასოფლო მიწა შენობა სოფ.შრომა26.02.22.00414274,6
22არასასოფლო მიწა შენობა სოფ. ნატანები 26.01.73.017177,92
23არასასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ნატანები 26.01.73.12890
24არასასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ნატანები26.01.84.1698
25არასასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.13.171662
26არასასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.13.172530
27არასასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.13.150105
28არასასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ოზურგეთი26.12.21.074100
29სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.08.12110 000
30სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.08.12210 000
31სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.09.1036 300
32სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.12.1173 565
33სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.12.1183 000
34სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.12.1195 400
35სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.13.1686 780
36სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.07.0813 044
37სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.07.082600
38სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ნარუჯა26.27.04.0511 426
39სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. გურიანთა26.06.25.2481 237
40სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. გურიანთა26.06.23.0895 600
41სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ნაგომარი26.11.18.0521 401
42სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ლიხაური26.15.17.19410 410
43სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ბახვი26.23.27.01150 248
44სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. შემოქმედი26.18.16.074400
45სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ნატანები26.01.76.1875 957
46სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. შრომა26.02.15.0982 000
47სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ჭანიეთი26.15.11.1539 500

 

 

მსგავსი სტატიები