2019 წელში გაცემული თანამდებობრივი სარგო და დანამატი მერია-საკრებულო

#თვეთანამდებობრივი სარგოდანამატი
1იანვარი293932,51072,5
2თებერვალი2860801910,5
3მარტი288657,52469,5
4აპრილი
5მაისი
6ივნისი
7ივლისი
8აგვისტო
9სექტემბერი
10ოქტომბერი
11ნოემბერი
12დეკემბერი
სულ8686705452,5874122,5

 

 

მსგავსი სტატიები