ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის განხილვის დროს წარმოშობილი შენიშვნების განმარტებები

შენიშვნის-გათვალისწინების ფურცელი 2021

0

მსგავსი სტატიები

გაავრცელეთ საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი