მეოთხე რანგი – საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

თანამდებობის დასახელება მეოთხე რანგი – საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი
ორგანიზაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კატეგორია სამდივნო/საოფისე საქმე
განცხადების ბოლო ვადა 21.02.2021
ადგილების რაოდენობა 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა ოზურგეთი
სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა 12 თვე
ფუნქციები -საკრებულოსა და ტერიტორიულ ორგანოებს შორის საინფორმაციო კომუნიკაციის უზრუნველყოფა;
– მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თითოეული წევრის მოვალეობების შესრულელებასთან დაკავშირებული ხარჯების განმსაზღვრელი ინფორმაციის კომპიუტერული მომზადება, ელექტრონული დოკუმენტაციის შენახვა-დაარქივება;C9
– ფრაქციების სხდომების საოქმო მომსახურება და დაარქივება;
– დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთა მიღების ორგანიზაციული მომსახურება, საოქმო წარმოება და დაარქივება;
– დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთა შეხვედრის ორგანიზაციული მომსახურება, საოქმო წარმოება და დაარქივება;
– საკრებულოს მიერ, ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად აღებული ვალდებულების შესრულების ხელშეწყობა;
– საკრებულოს თანამდებობის პირების ცალკეულ დავალებათა შესრულება.B9

 განცხადების ნახვა

 

 

 

 

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი