ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

#თანამდებობის დასახელება იერარქიულ რანგებშისაშტატო ერთეულისახელი გვარიტელეფონის ნომერი
1II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი1მარინა ქერქაძე599 07 18 48
2მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საკადრო პოლიტიკის საკითხებში)1ქეთევან ჭელიძე551 58 59 88
3მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საკადრო პოლიტიკის საკითხებში)1ქეთო დემანია599 23 19 69
4მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საკადრო პოლიტიკის საკითხებში)1რუსუდან გიორგაძე595 96 96 21

მსგავსი სტატიები