საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

გია მამაკაიშვილი

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი.

577 57 73 79

 

 

#თანამდებობის დასახელება იერარქიულ რანგებშისაშტატო ერთეულისახელი გვარიტელეფონის ნომერი
საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური17
1I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი1გია მამაკაიშვილი577 57 73 79
საბიუჯეტო განყოფილება4
2II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, საბიუჯეტო განყოფილების უფროსი1პავლე ჭყონია599 37 57 34
3მე -3 რანგის მე -2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ( ბიუჯეტის ფორმირებისა და ანალიზის საკითხებში )1თამარ ბაბილოძე595 30 51 30
4მე -3 რანგის მე -2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ( ბიუჯეტის შესრულების საკითხებში )1ელიკო დოლიძე577 60 11 27
5მე -3 რანგისმე -3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ( ბიუჯეტის ფორმირებისა და ანალიზის საკითხებში )1თამარ ლომთათიძე599 67 07 80
სახაზინო მომსახურებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება
6II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი,სახაზინო მომსახურებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი5ნინო დარჩია599 98 47 14
7მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საბიუჯეტო ვალდებულებებისა და საგადახდო მოთხოვნის დოკუმენტაციის მომზადების საკითხებში)1მედეა მჟავანაძე577 40 83 38
8მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საბიუჯეტო ვალდებულებებისა და საგადახდო მოთხოვნის დოკუმენტაციის მომზადების საკითხებში)1მარინა დარჩია595 90 04 57
9მე -3 რანგის მე -3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ( საგადასახადო შემოსულობების აღრიცხვისა და შრომის ანაზღაურების საკითხებში )1მაკა ბეგიაშვილი599 58 10 11
10მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ფინანსური და არაფინანსური აქტივების ინვენტარიზაციის საკითხებში) 1ეკატერინე გეგიაძე595 00 21 26
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება3
11II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი1თენგიზ ჩიჩუა577 52 78 37
12მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (შენობა-ნაგებობების მოვლის, დაცვისა და სასაწყობების, მეურნეობის და მართვის საკითხებში)1თედო მენაბდე598 24 33 24
13მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ტრანსპორტით, საწვავ-საცხები მასალებით და კომუნალური მომსახურების საკითხებში)1გრიგოლ შახოვი599 21 80 20
შესყიდვების განყოფილება
14II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, შესყიდვების განყოფილების უფროსი 4დავით გორდელაძე577 47 73 17
15მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბაზრის კვლევისა და გამარტივებული შესყიდვების უზრუნველყოფის საკითხებში)1თეა კვირკველია599 39 18 83
16მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბაზრის კვლევისა და გამარტივებული შესყიდვების უზრუნველყოფის საკითხებში)1მარინა დათუნაშვილი593 36 51 51
17მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში)1დავით ღლონტი579 10 03 91

მსგავსი სტატიები