ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

ალეკო მამეშვილი

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი.

591 22 66 22

 

 

#თანამდებობის დასახელება იერარქიულ რანგებშისაშტატო ერთეულისახელი გვარიტელეფონის ნომერი
ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური17
1I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი1ალეკო მამეშვილი591 22 66 22
ქონების მართვის განყოფილება5
2II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, ქონების მართვის განყოფილების უფროსი1ვაკანსია
3მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ქონების მართვის საკითხებში)1ავთანდილ ჩხაიძე595 42 36 68
4მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების საკითხებში)ქეთევან გორგოშიძე
5მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ქონების მართვის საკითხებში)1პელაგია კალანდაძე595 90 63 05
6მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ქონების აღრიცხვის საკითხებში)1ნინო ესაძე595 17 11 16
ეკონომიკური განვითარების და სტრატეგიული დაგეგმვის განყოფილება3
7II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, ეკონომიკური განვითარების და სტრატეგიული დაგეგმვის განყოფილების უფროსი1ხათუნა სურგულაძე551 26 26 73
8მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ეკონომიკური განვითარების საკითხებში) 1ეკატერინე სირაძე595 00 21 08
9მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საინვესტიციო საკითხებში) 1სოფიო თოიძე599 95 19 51
შრომითი ბაზრის კვლევისა და განვითარების განყოფილება3
10მე-2 რანგი, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, შრომითი ბაზრის კვლევის და განვითარების განყოფილების უფროსი1ვაკანსია
11მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ბაზრის კვლევის საკითხებში)1ვახტანგ ვაშაყმაძე557 35 00 33
12მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ბაზრის კვლევის საკითხებში)1ნანა მელაშვილი599 51 91 60
სოფლის მურნეობის განყოფილება3
13II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი1ამირან გირკელიძე599 58 08 44
14მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებში)1აკაკი ღლონტი599 21 16 78
15მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებში)1ლაშა ფირცხალაშვილი599 33 91 42
ტურიზმის განყოფილება2
16II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, ტურიზმის განყოფილების უფროსი 1ირინა შალამბერიძე599 15 25 99
17მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ტურიზმის განვითარების საკითხებში)1მარინა ლომთათიძე551 47 46 22

მსგავსი სტატიები