ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

  9.1 გეგმა (1) (1)  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

  8.2 ნუსხა (1) (2)  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020-2021 წლის ბიუჯეტის კორექტირებული პროექტი

2021 ბიუჯეტი 2021 წლის ბიუჯეტის დადგენილების პროექტი 2021 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი განმარტებითი-ბარათი 2021 პროგრამული ფორმატის ცხრილი…

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა

2021 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2021ბიუჯეტი განმარტებითი-ბარათი 2021 2021 ბიუჯეტის პროექტი ა.(ა) იპ და შ.პ.ს  

,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020-2021 წლებში რეგიონებში განხორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე

rghp proeqti 2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

გეგმა 2020 ნუსხა 2020

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი