განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სანაპიროს ქუჩის, მდინარე ბჟუჟზე საყრდენი კედლის მოწყობის შესახებ

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ წარდგენილი – ქალაქ…

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ორჯაჭვიანი 110 კვ ძაბვის 3.4 კმ სიგრძის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ

შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI-ის“ მიერ წარდგენილი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ორჯაჭვიანი 110 კვ ძაბვის 3.4 კმ სიგრძის…

წერილობითი შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენა 10 იანვრის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ორჯაჭვიანი 110 კვ. ძაბვის 3,4 კმ. სიგრძის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის…

სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ აჭარის ფილიალის მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზებისა და ქვესადგურების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ აჭარის ფილიალის მაღალი ძაბვის (35კვტ და მეტი) საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზებისა და…

შ.პ.ს „პარვუს ბასრას“ 35 კვ ძაბვის „ბასრას“ მიწისზედა ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შ.პ.ს „პარვუს ბასრას“ 35 კვ ძაბვის „ბასრას“ მიწისზედა ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის…

შ.პ.ს „პარვუს ბასრა“ – საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, შ.პ.ს „პარვუს ბასრას“ მიერ წარდგენილი ოზურგეთის…

შპს „ბერილენდის“ სამელიორაციო სისტემის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ლაითურში შპს „ბერილენდის“ სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ, სსიპ…

შპს „ასკანგელ ალიანსის“ ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილება

შპს „ასკანგელ ალიანსის“ სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი (ბენტონიტური თიხების გადამუშავება) ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ…

საჯარო განხილვა

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს“ მიერ სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ წარდგენილი – „საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული…

სანაპიროს ქუჩაზე, მდ. ბჟუჟის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელების პროექტის შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ წარდგენილი ქ. ოზურგეთში, სანაპიროს ქუჩაზე, მდ. ბჟუჟის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელების პროექტის…

საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს“ მიერ 2023 წლის 20 ოქტომბერს სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ წარდგენილი –  საქართველოს…

საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში და დოკუმენტაცია

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს“ მიერ 2023 წლის 20 ოქტომბერს სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ წარდგენილი…