განკარგულებები

ბრძანებები

2019 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში

ინოვაციური კულტურის, “სტევიას“ გავრცელება- პოპულარიზაცია

მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ზრდა და ისეთი აქტუალური პრობლემის გადაჭრა, როგორიცაა უმუშევრობა, წარმოუდგენელია ეკონომიკის განვითარების გარეშე, ეკონომიკის განვითარება…

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N45 2019 წლის 22 იანვარი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს ოქმი

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N6 2019 წლის 16 იანვარი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – 2019 წელი I კვარტალი

     

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის გასხვისებული ქონება – 2018-2019 წლები

შესყიდვები გეგმა 2019 წელი I კვარტალი

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2018 წელი

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2018 წელი ✓ ინფრასტრუქტურული პროექტები            2018 წელს დაიწყო…

განხორციელებული შესყიდვები 2018 წელი

   

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი