ანონსები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
ანონსები

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა კომისიებსა და ფრაქციებში

 

N

კომისიის/ფრაქციის დასახელება

სხდომების ჩატარების ადგილი

რიცხვი/თვე/წელი

სხდომების ჩატარების დრო საათი

შენიშვნა

 

1

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისია

 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

21 /11/19 წ

 

12:00 საათი

 

 

2

სამანდატო საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია

 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

19 /11/19 წ

 

14:00 საათი

 

 

3

ფრაქცია ქართული ოცნება - კონსერვატორები

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

19 /11/19 წ

 

15:00 საათი

 

 

4

ფრაქცია ქართული ოცნება - მრეწველები

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

19 /11/19 წ

 

16:00 საათი

 

 

5

 

ფრაქცია `ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა~

 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

20 /11/19 წ

 

12:00 საათი

 

 

6

 

ფრაქცია „ოზურგეთელ შრომელთა და ხელმოკლეთა ინტერესებისათვი“

 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

20 /11/19 წ

 

14:00 საათი

 

 

7

 

ფრაქცია „ ოზურგეთის მომავლისათვი“

 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

20 /11/19 წ

 

15:00 საათი

 

 

8

 

ფრაქცია ქართული ოცნება -მწვანეები

 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

21 /11/19 წ

 

14:00 საათი

 

 

9

ფრაქცია ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატები

 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

21 /11/19 წ

 

15:00 საათი

 

 

10

სივრცით-ტერიტორიული  დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია

 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

21 /11/19 წ

 

13:00 საათი

 

 

11

აგრარულ საკითხთა და ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია

 

 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

21 /11/19 წ

 

14:00 საათი

 

 

12

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

 

 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

22 /11/19 წ

 

15:00 საათი

 

 

13

 

საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისია

 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

22 /11/19 წ

 

16:00 საათი