ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯები