ბავშვთა და მოხუცებულთა სპეციალური ინფრასტრუქტურის მოწყობის სერვისი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
ბავშვთა და მოხუცებულთა სპეციალური ინფრასტრუქტურის მოწყობის სერვისი