დამატებითი მუნიციპალური სერვისები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
დამატებითი მუნიციპალური სერვისები

მუნიციპალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარების სერვისი

მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკის, ინსტიტუტის, კლუბის, კინოთეატრის, მუზეუმის, თეატრის, საგამოფენო დარბაზისა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების ფუნქციონირების სერვისი

კეთილმოწყობის სერვისი

გარეგანათების სერვისი

უპატრონო ცხოველების იზოლირების სერვისი

გამწვანების სერვისი

მუნიციპალური გზის მართვის სერვისი

საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების სერვისი

გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების სერვისი

გარე რეკლამის სერვისი

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზების სერვისი

მშენებლობაზე სარეკომენდაციო ხასიათის ზედამხედველობის სერვისი