დასაქმებულ პირთა ოდენობა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
დასაქმებულ პირთა ოდენობა

მერიის თანამშრომლები

 სრული შემადგენლობამერიის თანამდებობის პირებისამსახურის უფროსები
საერთო რაოდენობა 200 13 9
მამრობითი სქესი 123 12 8
მდედრობითი სქესი 77 1 1საკრებულოს თანამშრომლები

 სრული შემადგენლობასაკრებულოს თანამდებობის პირებისაკრებულოს აპარატი
საერთო რაოდენობა 38 14 24
მამრობითი სქესი 23 13 10
მდედრობითი სქესი 15 1 14