მერი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
მერი
 
კონსტანტინე შარაშენიძე
სახელი და გვარი  
ბინის მისამართი ქ.ოზურგეთი 26 მაისის ქუჩა #38
ტელეფონი 5 99 57 72 73; 0 496 27 48 68;
ელექტრონული ფოსტა ksharashenidze@gmail.com
დაბადების თარიღი 7 თებერვალი, 1973 წელი
განათლება  
პერიოდი 1990 – 1995
საგანმანათლებლო დაწესებულება თბილისის ბიზნესისა და მარკეტინგის უმაღლესი სკოლა/ინსტიტუტი/
ფაკულტეტი საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია ეკონომისტი - მენეჯერი
პერიოდი 1990 - 1991
საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
  სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრი
ფაკულტეტი მენეჯმენტის ფაკულტეტი
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია მენეჯერი
 პერიოდი  2015-2017
დამსაქმებელი „ქართუ  ჯგუფი“
დაკავებული თანამდებობა დასავლეთ საქართველოს მშენებლობების კოორდინატორი
მოვალეობები ჯგუფის საქმიანობების კოორდინაცია და კონტროლი
პერიოდი 2012 – 2014
დამსაქმებელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დაკავებული თანამდებობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
მოვალეობები მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი საქმიანობის განხორციელება
პერიოდი 2008 – 2010
დამსაქმებელი სს “ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია”
დაკავებული თანამდებობა „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“ წარმომადგენელი ოზურგეთში - მენეჯერი.
მოვალეობები ავტოგასამართი სადგურის ორგანიზაციულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელმძღვანელობა და კონტროლი
პერიოდი 2002 - 2006
დამსაქმებელი გურიის აგრობიზნესცენტრი
დაკავებული თანამდებობა ფერმერულ ასოციაციებთან ურთიერთობის მენეჯერი
მოვალეობები ფერმერთა და მეწარმეთათვის საკონსულტაციო და საინფორმაციო უზრუნველყოფა
პერიოდი 2000 - 2002
დამსაქმებელი საქართველოს ანტიმონოპოლიური სამსახური
დაკავებული თანამდებობა კონკურენციის განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
მოვალეობები გურიის რეგიონში კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობა
პერიოდი 1998 - 1999
დამსაქმებელი  გურიის მხარეში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი
დაკავებული თანამდებობა  წამყვანი მრჩეველი
მოვალეობები  სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის მმართველობის ადგილობრივი ორგანოების კოორდინაციის სამსახურის საქმიანობის კონსულტირება და  სამრჩევლო საქმიანობის განხორციელება 
პერიოდი 1997 - 1998
დამსაქმებელი გურიის მხარეში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი
დაკავებული თანამდებობა სამდივნოს უფროსი
მოვალეობები სამუშაო გეგმის მომზადება, მოქალაქეთა მიღება და წარმოშობილი პრობლემების გადაწყვეტა, ადმინისტრაციული სხდომების ორგანიზება და რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ გეგმაზე მუშაობა
პერიოდი 1996 - 1997
დამსაქმებელი სოფელ დვაბზუს გამგეობა
დაკავებული თანამდებობა გამგებელი
მოვალეობები სოფლის მოსახლეობის სოციალური პრობლემის მოგვარება, სოფლის წინაშე მდგარი სხვა პრობლემების გადაწყვეტა;
უნარები და კომპეტენცია  
მშობლიური ენა ქართული
სხვა ენები: რუსული,ინგლისური
კომპიუტერული პროგრამები Windows, MS-Office, Internet