გამგეობა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
გამგეობა
სახელი, გვარითანამდებობათარიღიგადმოწერა
მერაბ ჭანუყვაძე გამგებელი  07.04.2017
გია მამაკაიშვილი საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური  03.04.2017 ანგარიში
გიორგი ჩაგანავა შიდა აუდიტის სამსახური  03.04.2017
ლაშა თავაძე იურიდიული სამსახური  03.04.2017
გოჩა აბაშმაძე ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახური  04.04.2017
ხათუნა სურგულაძე ადმინისტრაციული სამსახური  03.04.2017
გიორგი ხარაბაძე ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური  04.04.2017
ილია ლეჟავა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური  04.04.2017
მაიზერ ცელაძე განათლების, ახალგაზრდულ საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახური  04.04.2017
ნატალია ხომერიკი კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახური  04.04.2017
გიორგი სკამკოჩაიშვილი ა(ა)ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი  31.03.2017
შალვა კონჯარია ა(ა)ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი“  31.03.2017
ავთანდილ მექვაბიშვილი ა(ა)ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“  31.03.2017
რუსუდან მემარნიშვილი ა(ა)ი.პ. „ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო-საბიბლიოთეკო გაერთიანება “  31.03.2017
ქეთევან ლორთქიფანიძე ა(ა)ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის კულტურის სახლი“  31.03.2017
მაია ქუტიძე ა(ა)ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“  31.03.2017
ვარლამ ჩხიკვაძე ა(ა)ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წყალმაშველთა ჯგუფი“  31.03.2017
ავთანდილ სირბილაშვილი ა(ა)ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი  31.03.2017
მერაბ ჭანუყვაძე გამგებელი  01.04.2016 ანგარიში