მერიის სტრუქტურა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
მერიის სტრუქტურა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის

საშტატო ნუსხა

 

 

თანამდებობის დასახელება    იერარქიულ რანგებში

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

სახელი გვარი

 

ტელ.

ნომერი

 

 

 

 

 

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები

4

ხელმძღვანელობა

 

1

მერი

1

კონსტანტინე შარაშენიძე

599 57 72 73

ksharashenidze@gmail.ru

2

მერის პირველი მოადგილე

1

ალექსანდრე სურგულაძე

577 05 51 99

al.surguladze@gmail.com

3

მერის მოადგილე

1

ირაკლი სირაძე

598 94 94 99

i.siradze5@gmail.com

4

მერის  მოადგილე

1

ოსიკო თოთიბაძე

597 23 33 43

osiko.totibadze84@gmail.com

 

პროფესიული საჯარო მოხელეები

 

 

 

1

ადმინისტრაციული, მონაწილეობითი დაგეგმვის და კომუნიკაციის სამსახური

25

 

 

5

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

სამსახურის უფროსი

1

გიორგი ინწკირველი

599 37 51 00

Gogi.intskirveli@gmail.com

1.1

მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილება

3

 

 

6

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

 

 

7

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნათელა ტუღუში

591 21 81 12

natiatugushi75@gmail.com

 

8

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ხათუნა თაყაიშვილი

591 14 16 00

xatunatayaishvili@hotmail.com

 

1.2

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

4

 

 

9

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

ეკატერინე მგელაძე

599 06 82 00

ekaterinemgeladze@gmail.com

 

10

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

დაჩი ხინთიბიძე

599 01 24 08

dachixintibidze@yahoo.com

 

11

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

გია გვარჯალაძე

593 40 91 76

Gvarjaladzegia@gmail.com

12

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

ნინო სალუქვაძე

577 30 99 25

salukvadze.nini@gmail.com

 

1.3

საერთაშორისო და ადგილობრივ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილება

3

 

 

13

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

 

 

 

14

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნანა კილაძე

551 21 02 12

kiladzenana@mail.ru

 

15

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნინო გაბუნია

595 25 01 05

ninichkasia@mail.ru

 

1.4

საქმისწარმოების განყოფილება

5

 

 

16

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

მაია ინარიძე

577 95 5542

maikoinaridze@gmail.com

 

17

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნათია ბარბაქაძე

595 13 83 38

natia.barbakadze75@gmail.com

 

18

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნინო მახარაძე

595 17 78 78

makharadzenino@yahoo.de

 

19

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ლევან კვაჭაძე

593 15 44 12

leonsio213@gmail.com

 

20

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

თამარ რუსიეშვილი

599 40 07 47

tamuna.rusieshvili@mail.ru

 

1.5

სტატისტიკის და ადგილობრივი არქივის განყოფილება

3

 

 

21

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

მზია გაგუა

599 50 90 05

mzia-62@mail.ru

 

22

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

მარინა ვასაძე

599 01 29 26

m.vasadze63@gmail.com

 

 

23

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

მარინა ნაკაიძე

593 93 99 98

 

marinanakaidze@gmail.com

 

1.7

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

3

 

 

24

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

თენგიზ ჩიჩუა

577 52 78 37

tchichua72@gmail.com

 

25

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

გრიგოლ შახოვი

599 21 80 20

grigolshaxovi@gmail.com

 

 

26

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

თედო მენაბდე

598 24 33 24

tedo131313@gmail.com

 

1.8

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

3

 

 

27

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

მარინა ქერქაძე

599 07 18 48

mariqerqadze@gmail.com

 

28

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ქეთო დემანია

599 23 19 69

ketevandemania@gmail.com

29

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

რუსუდან გიორგაძე

595 96 96 21

rusi-74@mail.ru

2

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

14

 

 

30

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

სამსახურის უფროსი

1

გია მამაკაიშვილი

577 57 73 79

gia.mamakaishvili@gmail.com

 

2.1

საბიუჯეტო განყოფილება

4

 

 

31

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

პავლე ჭყონია

599 37 57 34

madi-pavle@mail.ru

 

 

32

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

თამარ ბაბილოძე

595 30 51 30

tamarbabilodze@gmail.com

 

33

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ელიკო დოლიძე

577 60 11 27

elikosofiko@mail.ru

 

34

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

თამარ ლომთათიძე

599 67 07 80

tamuna_lomtatidze@yahoo.com

 

2.2

სახაზინო მომსახურებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

5

 

 

35

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

ნინო დარჩია

599 98 47 14

nino-darchia@yahoo.com

 

36

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

მარინა დარჩია

595 90 04 57

m.darchia62@gmail.com

 

37

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ეკატერინე გეგიაძე

595 00 21 26

ekaterinegegiadze@gmail.com

 

38

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

მაკა ბეგიაშვილი

599 58 10 11

maka.begiashvili@yahoo.com

 

 

39

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

მედეა მჟავანაძე

577 40 83 38

m.mjavanadze@gmail.com

 

 

2.3

შესყიდვების  განყოფილება

4

 

 

40

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

დავით გორდელაძე

551 19 91 91

davit.gordeladze@gmail.com

 

41

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

დავით ღლონტი

579 10 03 91

davit-glonti@yahoo.com

 

42

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

თეა კვირკველია

599 39 18 83

teakvirkvelia@gmail.com

 

43

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

მარინა დათუნაშვილი

593 36 51 51

datunashvili.marina@gmail.com

 

 

3

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

 

 

 

44

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

სამსახურის უფროსი

1

ალეკო მამეშვილი

591 22 66 22

a.mameshvili@gmail.com

3.1

ქონების მართვის განყოფილება

5

 

 

45

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

მალხაზ გორგოშიძე

599 70 47 70

maxo64@mail.ru

 

46

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

პელაგია კალანდაძე

595 90 63 05

pelagia.kalandadze@mail.ru

 

47

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ავთანდილ ჩხაიძე

595 42 36 68

chkhaidze.avto@mail.ru

 

48

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

კონსტანტინე ქათამაძე

599 57 25 12

kote-qatamadze@mail.ru

 

49

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

ნინო ესაძე

595 17 11 16

nino_esadze@mail.ru

 

3.2

საინვესტიციო განყოფილება

3

 

 

50

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

ხათუნა სურგულაძე

551 26 26 73

xatuna251973@mail.ru

51

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნანა სანიკიძე

599 45 95 04

nsanikidze12@yahoo.com

 

52

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ეკატერინე სირაძე

595 00 21 08

ekaterinasiradze@gmail.com

 

3.3

შრომითი ბაზრის კვლევის და განვითარების განყოფილება

3

 

 

53

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

გიორგი ხარაბაძე

599 51 16 11

Gigakh@gmail.com

 

54

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნანა მელაშვილი

599 51 91 60

melashvili62@mail.ru

 

55 მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ვახტანგ ვაშაყმაძე

557 35 00 33

vaxo.vashakmadze@gmail.com

 

3.4

სოფლის მურნეობის განყოფილება

3

 

 

56

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

ამირან გირკელიძე

599 58 08 44

oz.sheskidvebi@gmail.com

 

57

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

აკაკი ღლონტი

599 21 16 78

akaki678@mail.ru

 

58

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ლაშა ფირცხალაშვილი

599 33 91 42

Lashaguria73@gmail.com

3.5

ტურიზმის განყოფილება

3

 

 

59

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

ირინა შალამბერიძე

599 15 25 99

ishalamberidze33@gmail.com

 

60

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

 

61

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

მარინა ლომთათიძე

551 47 46 22

lomtatidzemarine@gmail.com

 

4

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ  საკითხთა სამსახური

 

 

 

62

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

სამსახურის უფროსი

1

მარინა ჯაფარიძე

599 54 51 94

marjaf2@gmail.com

 

4.1

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განყოფილება

3

 

 

63

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

თეიმურაზ მოქია

599 92 59 10

teimurazmoqia@gmail.com

64

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ხათუნა ჯაბუა

551 59 50 00

jabuakhatuna@gmail.com

65

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ქეთევან კვაჭანტირაძე

595 90 63 08

qetino-gela@mail.ru

 

4.2

სპორტის და ახალგაზრდობის საკითხთა განყოფილება

3

 

 

66

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

თამარ აროშიძე

551 50 91 99

tamararoshidze@mail.ru

67

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნუნუ მამუკელაშვილი

599 54 36 68

mamukelashvilin@mail.com

68

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

დავით არობელიძე

599 18 51 50

davitarobelidze@mail.ru

4.3

განათლებისა და გენდერულ საკითხთა განყოფილება

5

 

 

69

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

 

 

70

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნათია ცომაია

599 31 04 13

natitsomaia@gmail.com

 

71

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ქეთევან კუჭუხიძე

599 44 04 74

qetikuchuxidze@gmail.com

 

72

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

ნონა ბერაძე

577 60 11 44

nonaberadze@mail.ru

 

73 -მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

ქეთევან მახარაძე

557 22 07 40

ketimax07@gmail.com

 

4.4

კულტურის განყოფილება

3

 

 

74

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

მაიზერ ცელაძე

599 54 90 96

mceladze@gmail.com

 

75

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ლელა ვასაძე

 

577 60 13 04

lela1972s@gmail.com

76

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნინო გირკელიძე

551 15 21 08

girkelidzenin@gmail.com

 

5

არქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური

 

 

 

77

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

სამსახურის უფროსი

1

 თემურ გიორგაძე 

 

599 36 35 10

temuri.giorgadze@gmail.com

5.1

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება

8

 

 

78

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

გოჩა აბაშმაძე 

595919102

79

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

პაატა ვაშალომიძე

595 49 46 48

paata.vashalomidze.@mail.ru

 

80

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

გიორგი ნიკოლაიშვილი

599 17 05 65

gianik555@gmail.com

 

81

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნინო სურგულაძე

599 52 20 01

surguladze87@gmail.com

82

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

დავით ხავთასი

577 64 36 42

davit.xavtasi@mail.ru

 

83

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

აივაზ ბერიძე

595 91 01 73

aivazberidze@mail.ru

 

84

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

სოფიო თოიძე

599 95 19 51

toidzesopo@gmail.com

5.2

არქიტექტურის განყოფილება

3

 

 

85

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

თამაზ ლომჯარია

599 19 52 71

tamazlomjaria@mail.ru

86

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

მარიამ მახარაძე

591 22 37 55

Mariammaxaradze2@gmail.com

87

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

თამარ ცხომელიძე

595 30 50 35

ttskhomelidze@list.ru

 

5.3

სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმვის განყოფილება

3

 

 

88

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

მამია მახარაძე

599 92 59 69

mamia-maxaradze@mail.ru

 

89

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ირაკლი ანდღულაძე

593 37 08 03

kaxairakli@mail.ru

 

90

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

თათია ბოლქვაძე

557 10 70 00

bolqvadze-tatia@mail.ru

 

5.4

კომუნალური სერვისების განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილება

4

 

 

91

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

თემურ მურვანიძე

599 79 73 36

t.murvani@gmail.com

 

92

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

            1

მიხეილ შალამბერიძე

595 35 04 40

mishikoshalaber@gmail.com

 

93

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ირაკლი გაგუა

555 37 07 27

Igagua1982@gmail.qom

94

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

გოჩა ჯინჭარაძე

577 71 58 88

g.jincharadze1960@gmail.com

 

6

სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

 

 

 

95

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

 

 

6.1

სოციალურ საკითხთა განყოფილება

4

 

 

96

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

განყოფილების უფროსი

1

ნათია ვაშალომიძე

595 30 50 98

oz.socialuri2011@gmail.com

 

97

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ქეთევან სანიკიძე

599 58 06 15

sanikidze_1970@mail.ru

 

98

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ხატია კვაჭანტირაძე

577 67 22 68

Khatiakvachantiradze@gmail.com

99

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

ნინო ნიკოლაიშვილი

558 49 91 01

ninonikolaishvili55@gmail.com

 

6.2

ჯანდაცვის განყოფილება

4

 

 

100

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიგანყოფილების უფროსი

1

ნანა ხომერიკი

595 90 89 75

nana-xomeriki@mail.ru

101

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

სულიკო ნიკოლაიშვილი

558 49 91 01

ninonikolaishvili55@gmail.com

 

102

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ირინა კოპალეიშვილი

595 90 89 75

nana-xomeriki@mail.ru

103

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

მარიამ პაპაშვილი

577 60 12 74

mariam.papashvili@mail.ru

 

7

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახური

 

 

 

104

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

კობა ხაბალაშვილი

595 30 51 01

kobakhabalashvili@gmail.com

 

7.1

შიდა აუდიტის განყოფილება

3

 

 

105

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიგანყოფილების უფროსი

1

გერასიმე ბოლქვაძე

577 60 17 55

bolqvadze.1958@mail.ru

 

106

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ხათუნა სიხარულიძე

595 50 70 13

xatuta-xatuta@mail.ru

107

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

მიხეილ ბოლქვაძე

599 51 82 18

mixeil.bolkvadze.71@mail.ru

 

7.2

ინსპექტირების და ანალიტიკური განყოფილება

3

 

 

108

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიგანყოფილების უფროსი

1

მარიკა ნაცვალაძე

599 85 61 81

marika.nacvaladze@gmail.com

 

 მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

თამარ კიღურაძე

599 22 30 40

tamarkiguradze@gmail.com

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

სალომე კურდღელაშვილი

551 77 99 99

skurdgelashvili@mail.ru

 

8

სამართლებრივი უზრუნველყოფის და ზედამხედველობის სამსახური

 

 

 

111

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

ლაშა თავაძე

595 43 64 43

lashguria.76.@gmail.com

 

8.1

ზედამხედველობის განყოფილება

6

 

 

112

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიგანყოფილების უფროსი

1

შალვა გაბრიჩიძე

599 22 89 91

shalva.gabrichidze@mail.ru

 

113

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

კახაბერ იმნაძე

599 98 66 98

imnadze.79@mail.ru

114

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

გენადი კიშინსკი

595 28 21 28

toichikasia@mail.ru

 

115

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

გურამ შარაშენიძე

555 94 58 94

gurika2428@mail.ru

 

116

მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

ავთანდილ ჩხაიძე

577 95 86 85

avtandil.chkhaidze@mail.ru

 

117

მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

ზაზა მენაბდე

599 00 27 45

zazamenabde123@gmail.com

 

8.2

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

4

 

 

118

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიგანყოფილების უფროსი

1

მიხეილ შილაკაძე

599 33 32 23

mikheil.shilakadze@gmail.com

 

119

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

კლიმენტი ცერცვაძე

595 00 21 24

kokacercvadze@gmail.com

 

120

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

თამარ ბაქანიძე

595 00 21 00

t.baqanidze@mail.ru

 

121

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნინო კვაჭანტირაძე

595 00 05 33

ninokvachantiradze@gmail.com

 

9

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

 

 

 

122

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

1

ილია ლეჟავა

595 30 50 77

ilia-lejava@mail.ru

 

9.1

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება

4

 

 

123

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიგანყოფილების უფროსი

1

ბადრი მეგრელიშვილი

595 90 63 04

megrelishvili_badri@mail.ru

 

124

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

გიორგი თავართქილაძე

599 17 05 50

giorgiutia@gmail.com

 

125

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ციალა სირაძე

595 90 63 02

ciosiradze@gmail.com

 

126

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

            1

ინგა ცეცხლაძე

599 79 72 93

ingalo1965@mail.ru

 

9.2

სამხედრო მობილიზაციის განყოფილება

3

 

 

127

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიგანყოფილების უფროსი

1

გიორგი სალუქვაძე

599 72 78 75

saluqvadze-gia@mai.lru

 

128

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ივანე ქუთათელაძე

599 60 78 09

vano-qutateladze@mail.ru

 

129

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

გელა ტუღუში

555 07 52 52

tugushi-gela-65mail.ru

 

 

 

 

 

 

სულ  129

 

...******`**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მერის წარმომადგენელი ქ. ოზურგეთის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

            4

 

 

1

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

            1

ავთანდილ სვანიძე

595 25 55 22

Avtandilsvanidze14@gmail.com

2

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე(სპეციალისტი)მე-4 რანგის მე-3 კატეგორია

            2

გალინა თავართქილაძე

599 20 75 04

Galina.tavartqiladze@mail.ru

3

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

            3

ნიკოლოზ ლომთაძე

551 00 87 87

Lomtadzenikoloz82@gmail.com

 

4

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

            4

ზურაბ მორჩილაძე

551 75 40 00

belymonss@gmail.com

 

დაბა ლაითურის ადმინისტრაციული ერთეული

4

 

 

5

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

 

6

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

დიანა ბიბილეიშვილი

599 29 41 00

Dianka.bibileishvili@mail.ru

7

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

რეზო მესხიძე

555 45 38 89

Rezomesxidze51@gmail.com

8

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

4

თამაზ თავდგირიძე

551 14 12 85

tamaztavdgiriZe22@gmail.com

 

დაბა ნარუჯის ადმინისტრაციული ერთეული

3

 

 

9

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ზვიად მიქელაძე

591228856

Zuri.miqeladze@mail.ru

10

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

გენადი შაინიძე

598 35 21 51

Shainidze.genadi@mail.ru

 

11

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

 

 

 

დაბა ნასაკირალის ადმინისტრაციული ერთეული

 

3

 

 

12

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ოთარ ადაძე

555 30 91 40

oadadze@mail.ru

13

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

თამილა ვაჩეიშვილი

577 61 85 00

Vacheishvilitamila67@gmail.com

14

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

ნინო ირემაძე

599 03 23 02

Ninoiremadze00@gmail.com

 

დაბა ურეკის ადმინისტრაციული ერთეული

 

            2

 

 

15

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

            1

დავით რობაქიძე

599 92 24 81

Ninvka230@yahoo.com

16

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

ელზა ღუდუშაური

599 13 29 13

Elza-paata@nail.ru

 

ასკანის ადმინისტრაციული ერთეული

 

2

 

 

17

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

გურამ ცქვიტინიძე

551091800

Guramcqvitinidze912@gmail.com

18

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

პავლე მესხიშვილი

599 30 60 91

Paliko.meskhishvili@mail.ru

 

ბაილეთის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

 

19

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

ზურაბ დარჩია

599 18 14 12

Zurabdarchia50@gmail.com

20

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

გიორგი ქათამიძე

599 30 45 00

Gikugiku777@gmail.com

 

ბახვის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

3

 

 

21

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

 

22

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

მაყვალა ქიქოძე

599 51 77 82

Qiqodze.makvala@gmail.coms

23

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

ირაკლი ცქვიტინიძე

593 54 90 45

iraklitskvinidze@gmail.com

 

ბოხვაურის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

 3

 

 

24

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

თეიმურაზ ჩავლეშვილი

599 01 80 28

temoinf@gmail.com

25

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

გიორგი არობელიძე

599 50 41 18

Mrarobelidze0@gmail.com

26

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

რუბენ გირკელიძე

598 21 39 09

Marinaabidze36@gmail.com

 

 

გურიანთის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

3

 

 

27

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

გია ფასიეშვილი

574 24 02 44

Gi111fa@mail.ru

28

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

ნინო მახარაძე

555 39 23 90

Niniko.kaxa@mail.ru

29

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

რუსუდან ჩხაიძე

599 00 50 73

rusudanchkhaidze@mail.ru

 

დვაბზუს ადმინისტრაციულ ერთეული

 

3

 

 

30

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

 

31

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

იური გოგოტიშვილი

579 99 51 62

Glontivasill1953@gmail.com

32

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 3

ვასილ ღლონტი

599 02 00 42

Iuri.gogotishvili77@mail.ru

 

ვაკიჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

2

 

 

33

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

გიორგი მდინარაძე

577 01 42 94

Mdinaradze.61@mail.ru

34

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

დავით ჩავლეშვილი

593 55 59 82

datohavleshvili@mail.ru

 

თხინვალის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

2

 

 

35

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

არსენ კვაჭანტირაძე

555 20 11 17

arsenkvachantiradze@gmail.com

36

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

ომარი დოლიძე

597 19 77 66

Omaridolidze1942@gmail.com

 

კონჭკათის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

2

 

 

37

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ალექსანდრე სირაძე

577 30 98 18

Aleksiradze1978@mail.ru

38

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

 

 

 

ლიხაურის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

3

 

 

39

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ივანე ვაშაყმაძე

599 79 73 23

Vano.vashakmadze@mail.ru

40

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

ირმა სალუქვაძე

599 01 00 64

Irma-saluqvadze@rambler.ru

41

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

ნანა წითლიძე

 557 18 04 76

Witlidze.nana@mail.ru

 

მაკვანეთის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

3

 

 

42

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ალექსანდრე ბურძგლა

599 24 51 10

Burdzglaaleqsandre1954@gmail.com

43

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

შორენა ონიანი

551 18 33 58

shorenaoniani@yahoo.com

44

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

ლევან ნიკოლაშვილი

595 98 95 28

Nikolashvili71@mail.ru

 

მელექედურის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

2

 

 

45

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

კახა მესხია

568 80 34 96

Mexiakaxa1973@gmail.com

46

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

მამუკა თავართქილაძე

599 27 20 19

mamukatavartqiladze@yahoo.com

 

მერიის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

4

 

 

47

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნუგზარ ხომერიკი

557 02 41 50

Khomeriki85@mail.ru

48

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

ნანული ხურციძე

577 67 46 27

Nanuli.xurcidze@mail.ru

49

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

გრიგოლ კოსტავა

551 100893

Kostavagrigol1985@gmail.com

50

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

4

გიორგი მუჯირი

591 81 48 00

Mujiri86@mail.ru

 

მთისპირის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

2

 

 

51

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

მაია ჩავლეშვილი

598 25 22 05

Chavleshvili.maia@mail.ru

52

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

რომან ვანაძე

593 53 87 29

Roma-rova@mail.ru

 

ნაგომრის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

2

 

 

53

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

მიხეილ ცქვიტიშვილი

551 58 43 13

mixeilcqvitishvili@gmail.com

54

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

გრიგოლ გოგიბერიძე

551 16 21 32

Gogiberidzegrigol@gmail.com

 

ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეული

 

5

 

 

55

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ნაირა კვაჭაძე

599 06 17 36

kvachadzenaira@gmail.com

56

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

ნატო ნიკოლაშვილი

551 70 86 44

Natonikolashvili123@gmail.com

57

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

ამირან ბაქანიძე

551 23 01 09

Amiran.baqanidze@bk.ru

58

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

4

ილია ნიკოლაშვილი

597 93 31 11

Ilia_nikolashvili@hotmail.com

59

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

ვახტანგ გობრონიძე

577 97 97 40

Vaxo-gobronidze@mail.ru

 

სოფელ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

2

 

 

60

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ბადრი თავდუმაძე

599 22 70 30

badritavdumadze@gmail.com

61

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

მარინა ტუღუში

599 23 07 95

Marina.tugushi1964@mail.ru

 

სილაურის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

2

 

 

62

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

გოჩა ჯანხოთელი

599 75 87 02

Janxoteli1976@gmail.com

63

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

არჩილ ხარაბაძე

599 00 45 90

a.kharabadze@mail.ru

 

შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

4

 

 

64

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

სოსო სადრაძე

595 47 74 65

Soso.sadradze@mail.ru

65

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

გოჩა ბურჭულაძე

591 90 15 79

gochaburchuladze@gmail.com

66

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

სერგო ლეჟავა

598 93 93 84

Boss.kontinental@mail.ru

67

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

4

გიორგი ცეცხლაძე

555 51 32 51

Giorgi.cecxladze62@gmail.com

 

ცხემლისხიდის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

3

 

 

68

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

შოთა მახარაძე

599 45 31 46

Shot.maxaradze@gmail.com

69

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

მარინა თუთბერიძე

599 11 02 62

Marinatutberidze1961@gmail.com

70

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

გოგი ლომინაძე

593 49 50 63

Lominadze63@bk.ru

 

ძიმითის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

2

 

 

71

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

 

72

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

გელა სალუქვაძე

599 94 54 92

Biuro72@hotmail.com

 

ჭანიეთის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

2

 

 

73

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ირაკლი რამიშვილი

599 02 40 22

Irakliramishvili.1986@mail.ru

74

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

 

 

 

ჯუმათის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

2

 

 

75

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ოთარ მექვაბიშვილი

591 18 17 17

Meqvabishviliotar1959@gmail.com

76

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

ია ჩხარტიშვილი

599 54 95 49

Ia-chxartishvili@mail.ru

 

შრომის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

4

 

 

77

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

კონსტანტინე ხომერიკი

579 22 64 22

Khomeriki.konstantine@gmail.com

78

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

კახაბერ ქადიეშვილი

591 17 58 18

Cool.kaha@gmail.com

79

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

იონა მამფორია

577 39 74 57

Mamforiaiona96@gmail.com

 

80

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

4

კონსტანტინე ბოლქვაძე

55137 03 73

Kotebolqvadze1971@gmail.com

 

                                                   შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

 

 

 

1

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის  პირველი მოადგილის  თანაშემწე

1

თეიმურაზ ჭანუყვაძე

599 57 34 41

 

2

სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახურის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტი

1

ჟანა ჩხიკვიშვილი

599 49 95 55

3

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის(ირაკლი სირაძის)თანაშემწე

1

მერაბ ჭელიძე

595 61 07 60

4

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში კონსულტანტი

             1

ქეთევან გორგოშიძე

577 95 07 08

5

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის(ოსიკო თოთიბაძის)თანაშემწე

1

დადუნა გოგოტიშვილი

595 11 06 03

6

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის საკითხებში სპეციალისტი

1

გურამ ბერძენიშვილი

595 30 50 79

7

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი

1

ალექსანდრე ბერიძე

599 61 99 11

8

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის  თანაშემწე

1

ეთერ  ყავრელიშვილი

577 22 55 75

9

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტი

1

ნია მეგრელიშვილი

595 00 40 01

10

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში მოქალაქეთა მიღების საკითხებში სპეციალისტი

1

მზევინარ სალუქვაძე

595 30 50 85

11

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მძღოლი

1

გიორგი სალუქვაძე

558 44 45 64

12

მდივანი - რეფერენტი

1

ელენე სურგულაძე

599 51 88 41

13

დამლაგებელი

1

ნატაშა მიქატაძე

599 02 25 99

14

დამლაგებელი

1

ვერიკო ვაშაკიძე

593 72 33 53

15

დამლაგებელი

1

ნადია ტრაპაიძე

555 93 12 07

16

დამლაგებელი

1

მზევინარ ჯინჭარაძე

595 55 65 51

17

დამლაგებელი

1

სოფო რამიშვილი

599 00 50 47

18

დამლაგებელი

1

ნანა მინდაძე

577 60 12 38

19

დამლაგებელი

1

თამარ ჩხარტიშვილი

555 07 66 07