ინფორმაცია სხვადასხვა ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge