მერიის თანამდებობის პირთა ბრძანებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
მერიის თანამდებობის პირთა ბრძანებები
ნომერიდასახელებათარიღი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი  15.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ

 15.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა  სამუშაოთა აღწერილობა   11.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების  შესახებ  11.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ  15.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ  15.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურების უზრუნველყოფის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და ფუნქციების განაწილების შესახებ  15.01.2019