მოადგილეები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
მოადგილეები
სახელი, გვარი ირაკლი სირაძე 
მისამართი ოზურგეთი, ს.გუგუნავას N11
ტელეფონი 598 94 94  99
ელექტრონული ფოსტა i.siradze5@gmail.com
დაბადების თარიღი 22.05.1978
სამუშაო გამოცდილება  
პერიოდი 2002 - 2004
დამსაქმებელი შპს. „ლაგო“
დაკავებული თანამდებობა მენეჯერი
პერიოდი 2004-2011
დამსაქმებელი შპს ოზურგეთის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო
დაკავებული თანამდებობა დირექტორის მოადგილე ფინანსურ საკითხებში - ეკონომისტი
პერიოდი 2011- 2012
დამსაქმებელი შპს „მედალფას“ ოზურგეთის სამედიცინო ცენტრი
დაკავებული თანამდებობა  ეკონომიკური სამსახურის კოორდინატორი
პერიოდი 2012 - 2013
დამსაქმებელი სოციალური მომსახურების სააგენტო
სექტორი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოზურგეთის რაიონული განყოფილება
დაკავებული თანამდებობა  მთავარი სპეციალისტი 
პერიოდი 2013 - 2014
დამსაქმებელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დაკავებული თანამდებობა  გამგებლის მოადგილე სოციალურ და კულტურულ საკითხებში 
პერიოდი 2014 - 2017
დამსაქმებელი შპს მედალფას ოზურგეთის სამედიცინო ცენტრი 
სექტორი საბუღალტრო -ეკონომიკური სამსახური
დაკავებული თანამდებობა  კოორდინატორი 
პერიოდი 2017 - დან დღემდე 
დამსაქმებელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია
დაკავებული თანამდებობა  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე 
განათლება  
პერიოდი 1995-2000
საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ფაკულტეტი და შეძენილი კომპეტენცია მექანიკა-მანქანათმშენებლობა. მანქანათმშენებლობის წარმოების და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია.
 ინჟინერ-მექანიკოსი 
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია ბაკალავრის აკადემიური ხარსიხი
პერიოდი 2001 -2004
საგანმანათლებლო დაწესებულება თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი
ფაკულტეტი და შეძენილი კომპეტენცია საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები.
ეკონომისტი 
პერიოდი 2010 -2010 
საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია
ფაკულტეტი და შეძენილი კომპეტენცია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი სრული კურსი
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია ბუღალტერი
მშობლიური ენა ქართული
დამატებითი ინფორმაცია დაოჯახებული. 
ფლობს ქართულ, ინგლისურ და 
რუსულ ენებს.
სახელი, გვარი ოსიკო თოთიბაძე
მისამართი ქ.ოზურგეთი ლესელიძის ქ#27
ტელეფონი 597 23 33 43
ელექტრონული ფოსტა osiko.totibadze84@gmail.com 
დაბადების თარიღი 26.02.1984
სამუშაო გამოცდილება  
პერიოდი 2007
დამსაქმებელი შპს,,ომეგა-2”
დაკავებული თანამდებობა ექსპედიტორი
პერიოდი 2007 - 2010 
დამსაქმებელი შპს,,გვირილა”
დაკავებული თანამდებობა ფინანსური დირექტორი
პერიოდი 2010 - 2011 
დამსაქმებელი შპს,,იბისიფუდი” 
დაკავებული თანამდებობა  შესყიდვების მენეჯერი
პერიოდი 2013 - 2014
დამსაქმებელი ოზურგეთის მინიციპალიტეტის გამგეობა 
დაკავებული თანამდებობა  ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი,  ინსპექტირების ჯგუფის უფროსი
პერიოდი 2014 - 2015
დამსაქმებელი შპს "ტექნოსერვი"
დაკავებული თანამდებობა  მატერიალურ უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
პერიოდი 2015 - 2015
დამსაქმებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 
დაკავებული თანამდებობა  სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ,,ინსტიტუციური განვითარება” პროექტის ოპერატორი
პერიოდი 2016 - 2017
დამსაქმებელი ასოციაცია „ატუ“
დაკავებული თანამდებობა  საწყობის უფროსი
პერიოდი 2017 - დან  დღემდე
დამსაქმებელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია
დაკავებული თანამდებობა  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 
განათლება  
პერიოდი 2001-2005
საგანმანათლებლო დაწესებულება ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ფაკულტეტი და შეძენილი კომპეტენცია ეკონომიური
წარმოების ეკონომიკა და მართვა
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია ბაკალავრის
მშობლიური ენა ქართული
დამატებითი ინფორმაცია დასაოჯახებელი. 
ტექნიკური უნარები Windows, MS-Office, Internet