მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები

მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები

ნომერითარიღი