მუნიციპალური პროგრამები, პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge