ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ქონება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ქონება

2019 წლის მდგომარეობით

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

# დასახელება მდებარეობა საკადასტრო კოდი
1 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ნატანები 26.01.85.005
2 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  შრომა 26.02.22.001
3 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  კონჭკათი 26.03.14.002
4 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  თხინვალი 26.04.10.082
5 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  მერია 26.05.38.001
6 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  გურიანთა 26.06.25.001
7 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ბაილეთი 26.07.08.001
8 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ჯუმათი 26.08.05.001
9 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  სილაური 26.09.15.002
10 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ძიმითი 26.10.14.001
11 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ნაგომარი 26.11.08.001.01.501
12 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ს. ოზურგეთი 26.12.21.002
13 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  მელექედური 26.13.17.092
14 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  მაკვანეთი 26.14.13.001
15 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ჭანიეთი 26.15.10.004
16 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ბოხვაური 26.17.17.001
17 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  შემოქმედი 26.18.05.656.01.502
18 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ცხემლისხიდი 26.20.15.002
19 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ვაკიჯვარი 26.21.16.001
20 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ასკანა 26.22.15.003
21 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ბახვი 26.23.21.001.01.501
22 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  მთისპირი 26.24.11.002.01.500
23 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ლაითური 26.25.12.003
24 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ნარუჯა 26.27.07.004
25 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ურეკი 26.28.17.010
26 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ვაკიჯვარი 26.21.15.002
27 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ცხემლისხიდი 26.20.16.003
28 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ნატანები 26.01.74.002
29 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ჭანიეთი 26.15.11.140
30 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  შემოქმედი 26.18.05.657
31 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  მერია 26.05.25.002
32 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  მერია 26.05.38.001
33 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  მელექედური 26.13.02.307
34 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ნასაკირალი 26.29.25.001
35 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ლიხაური 26.16.21.002
36 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  მაკვანეთი 26.14.13.003
37 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  შრომა 26.02.10.003
38 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ასკანა 26.22.18.001
39 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ასკანა 26.22.14.002
40 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ძიმითი 26.10.14.001
41 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ბახვი 26.23.22.040
42 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ნარუჯა 26.27.07.007
43 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ბოხვაური 26.17.12.002
44 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ლაითური 26.25.12.006
45 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ლაითური 26.25.10.004
46 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ს. ოზურგეთი 26.12.14.004
47 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  გურიანთა 26.06.09.108
48 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ბაილეთი 26.07.16.003
49 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ურეკი 26.28.11.311
50 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  დვაბზუ 26.19.14.001
51 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  დვაბზუ 26.19.18.001
52 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  თხინვალი 26.19.18.002
53 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ჯუმათი 26.19.18.003
54 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ლიხაური 26.16.25.109
55 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ბოხვაური 26.17.16.010
56 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  მთისპირი 26.24.13.081
57 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ვაკიჯვარი 26.21.15.001 
58 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ლაითური 26.25.08.095
59 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  შემოქმედი 26.18.15.010
60 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები 26.01.78.087
61 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  შრომა 26.02.22.003
62 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  შრომა 26.02.22.005
63 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  შრომა 26.02.22.006
64 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ჭანიეთი 26.15.11.003
65 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭანიეთი 26.15.09.005
66 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ლიხაური 26.16.21.003
67 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიანთა 26.06.25.023
68 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები 26.01.76.123
69 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ლიხაური 26.16.18.002
70 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა შემოქმედი 26.18.15.014
71 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ურეკი 26.28.13.137
72 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ურეკი 26.28.13.145
73 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ურეკი 26.28.13.146
74 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ს. ოზურგეთი 26.12.16.007
75 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ს. ოზურგეთი 26.12.14.007
76 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ბახვი 26.23.16.015
77 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ჯუმათი 26.08.05.006
78 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  სილაური 26.09.18.002
79 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ბაილეთი 26.07.16.002
80 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ლაითური 26.25.11.025
81 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ურეკი 26.28.21.047
82 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები 26.01.51.167
83 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები 26.01.78.002
84 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები 26.01.79.002
85 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები 26.01.80.005
86 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები 26.01.83.005
87 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები 26.01.83.006
88 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები 26.01.85.006
89 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები 26.01.70.010
90 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ურეკი, წვერმაღალა 26.35.03.045
91 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ურეკი, წვერმაღალა 26.35.03.047
92 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ურეკი, წვერმაღალა 26.35.04.109
93 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ურეკი, წვერმაღალა 26.35.04.112
94 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა შემოქმედი 26.33.23.103
95 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  გურიანთა 26.06.27.010
96 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  შემოქმედი 26.18.10.138
97 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  დვაბზუ 26.19.17.060
98 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ჯუმათი 26.08.03.211
99 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  ჯუმათი 26.08.03.212
100 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნატანები 26.01.45.521
101 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნატანები 26.01.45.546
102 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნატანები 26.01.45.621
103 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნატანები 26.01.46.352
104 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნატანები 26.01.48.193
105 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნატანები 26.01.51.185
106 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნატანები 26.01.51.186
107 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნატანები 26.01.51.249
108 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნატანები 26.01.61.383
109 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნატანები 26.01.61.393
110 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნატანები 26.01.61.355

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქი

დასახელება მისამართი უძრავი ქონების ს/კ
1 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ჭანტურიას ქ. №4 26.26.47.005
2 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  რუსთაველის  ქ. №39 26.26.56.041
3 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გამსახურდიას  ქ. №2 26.26.56.035
4 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გურამიშვილის ქ.№4 26.26.04.351
5 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დ. აღმაშებელის ქ. 26.26.55.164
6 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიის ქ. 26.26.47.004
7 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჟღენტის ქ. №4 26.26.48.073
8 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  შ. რუსთაველის  26.26.47.165
9 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭანტურიას  ქ. 26.26.47.154
10 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნინოშვილის  ქ. 26.26.54.022
11 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნინოშვილის  ქ. 26.26.54.023
12 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ჭანტურიას  ქ. 26.26.47.154
13 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ერისთავის ქ. 26.26.01.682
14 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა კოსტავას  ქ. №8 26.26.06.516
15 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გიორგაძის ქ. №7 26.26.58.004
16 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა კ. მეგრელიძის ქ.№4 26.26.35.015
17 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  მეცნიერების  ქ.№12 26.26.50.086
18 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  მეცნიერების  ქ№16 26.26.16.328
19 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  კოსტავას ქ.#62 26.26.09.517
20 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ჭავჭავაძის ქ.N3 26.26.01.676
21 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ეპისკოპოსის ქ. #10  26.26.47.011
22 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გაბრ. ეპისკოპოსის ქ. #27  26.26.46.008
23 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  აღმაშენებლის ქ. 26.26.55.151
24 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გორგაძის ქ. 26.26.56.183
25 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  თემურ ბოლქვაძის ქ. 26.26.56.173
26 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნ. ნიკოლაძის  ქ.#46   26.26.40.043
27 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გ. ეპისკოპოსის  ქ.#8   26.26.47.007
28 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა . ანასეული 26.26.51.066
29 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ჭავჭავაძის ქ 26.26.47.240
30 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გრიბოედოვის ქ 26.26.48.318
31 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  მეგრელიძის ქ. 26.26.35.085
32 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ე. თაყაიშვილის ქ. 26.26.52.013
33 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა შ.რუსთაველის ქ. N28 26.26.56.005
34 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  შ.რუსთაველის ქ. N22 26.26.56.004
35 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დ.აღმაშენებლის  ქ.  26.26.55.025
36 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ა.წულაძის  ქ.  26.26.47.060
37 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  სანაპიროს ქ. 26.26.52.059
38 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  აღმაშენებლის ქ                     26.26.55.192
39 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  26 მაისის ქ. #5-ის 26.26.47.247
40 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ი გურამიშვილის ქ. #4 26.26.04.005
41 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გურიის ქ.  26.26.48.270
42 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა აპოლონ წულაძის ქ. 26.26.47.144
43 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  კოსტავას ქ. #1 26.26.42.086
44 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  წულაძის ქ.  26.26.47.087
45 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  წულაძის ქ.  26.26.47.086
46 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  კოსტავას ქ. #115 26.26.35.086
47 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ყაზბეგის  ქ. 26.26.52.015
48 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ფარნავაზ მეფის  ქ. 26.26.57.114
49 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  სულხან საბა ორბელიანის   26.26.35.099
50 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ე. ნინოშვილის ქ. 26.26.54.061
51 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  დ.აღმაშენებლის ქ. 26.26.55.005
52 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ი.სიორიძის ქ.N1 26.26.01.675
53 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გურიის ქ. 26.26.48.038
54 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  დოლიძის ქ. 26.26.46.124
55 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ი მალაზონიას ქ. 26.26.54.059
56 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  26 მაისის ქ. 26.26.47.236
57 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გრიბოედოვის ქ 26.26.48.001
58 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  რკინიგზის მიმდებარედ 26.26.01.680
59 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  წულაძის ქ. 26.26.47.010
60 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  რამიშვილის ქ. 26.26.47.113
61 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  სახოკიას ქ. 26.26.47.047
62 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  დ. აღმაშენებლის ქ. 26.26.55.005
63 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  თაყაიშვილის ქ. 26.26.48.176
64 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  კოსტავას ქ.N2 26.26.01.671
65 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გურიის  ქ. 26.26.47.039
66 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  9 აპრილის ქ. 26.26.47.090
67 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  თაყაიშვილის ქ. 26.26.52.034
68 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ა.წულაძის  ქ. 26.26.47.188
69 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ჭანტურიას  ქ. 26.26.47.191
70 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გურიის  ქ. 26.26.47.194
71 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გურიის  ქ. 26.26.47.197
72 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა თაყაიშვილის ქ. I შეს 26.26.48.214
73 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ჭანტურიას  ქ. 26.26.47.189
74 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭანტურიას  ქ. 26.26.47.192
75 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გურიის  ქ. 26.26.47.195
76 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გურიის  ქ. 26.26.47.198
77 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  თაყაიშვილის ჩიხი I  26.26.48.215
78 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გ.ეპისკოპოსის ქ.  26.26.47.190
79 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გურიის ქ.  26.26.47.193
80 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გურიის ქ.  26.26.47.196
81 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გურიის ქ.  26.26.47.199
82 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭანტურიას ქ.  26.26.47.202
83 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ერისთავის  ქ.  26.26.47.055
84 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ი.პეტრიწის / ნ. რამიშვილის  ქ.  26.26.47.067
85 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა რკ. სადგურის ტერიტორია 26.26.01.681
86 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭანტურიას ქ.  26.26.47.092
87 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  9 აპრილის  ქ.  26.26.47.091
88 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ერისთავის  ქ.  26.26.47.035
89 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ვ. დოლიძის   ქ.  26.26.46.011
90 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დ. აღმაშენებლის   ქ.  26.26.55.008
91 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გურიის ქ.  26.26.47.120
92 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  დ.აღმაშენებლის ქ. 26.26.55.010
93 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  დ.აღმაშენებლის ქ. 26.26.55.163
94 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ნინოშვილის ქ. 26.26.54.048
95 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გამსახურდიას მოედანი (მიმდებარე პარკის ტერიტორია) 26.26.47.162
96 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  დ.აღმაშენებლის ქ. 26.26.55.202
97 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ანასეული 26.26.50.062
98 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ზვანი 26.26.39.002
99 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ჭანტურია ქ. N1 26.26.47.066
100 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ჭანტურია ქ. N1 26.26.47.005
101 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გმირთა მოედანი 26.26.47.125
102 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ა. წულაძის ქ. 26.26.47.010
103 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  გურიის ქ. 26.26.47.004
104 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ჭანტურიას ქ. 26.26.47.154
105 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ი.ჭავჭავაძის  ქ. 26.26.47.240
106 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ანასეული 26.26.50.062
107 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  წულაძის ქ. 26.26.47.087
108 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  წულაძის ქ. 26.26.47.086
109 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  წულაძის ქ. 26.26.47.144
110 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  დ. აღმაშენებლის ქ. 26.26.55.010
111 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  დ. აღმაშენებლის ქ. 26.26.55.163
112 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა  დ. აღმაშენებლის ქ. 26.26.55.164
113 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა შ. რუსთაველის ქ. N2 26.26.47.165
114 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ჟღენტის ქ. N4 26.26.48.073
115 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა გიორგაძის ქ. N7 26.26.58.004
116 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა კოსტავას  ქ. N1 26.26.42.003.01.504
117 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა კოსტავას ქ N1 26.26.42.003.01.505
118 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. N27  26.26.46.008
119 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ნ. ნიკოლაძის ქ. N46 26.26.40.043
120 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა კოსტავას ქ.N1ა 26.26.42.086
121 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა გაბრ.  ეპისკოპოსის ქუჩა N8 26.26.47.007
122 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ჭანტურიას ქ. N1 26.26.47.005
123 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა რუსთაველის ქ. N28 26.26.56.005
124 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა შოთა რუსთაველის ქ.  N22 26.26.56.004
125 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა 26 მაისის ქუჩა 26.26.47.236
126 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა კოსტავას ქ. N1 26.26.42.003.01.502
127 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა სამთო ქიმიის ქუჩა N8 26.26.06.516
128 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა სიორიძის ქუჩა ქ. N1 26.26.01.675
129 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა მეცნიერების  ქუჩა N16 26.26.16.328
130 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა კოსტავას  ქუჩა N62 26.26.09.517
131 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ჭავჭავაძის  ქუჩა N3 26.26.01.676
132 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ეპისკოპოსის ქუჩა N10 26.26.47.011
133 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა რუსთაველის ქ. N6 26.26.01.071.01.503
134 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა გურამიშვილის ქ. N4 26.26.04.005
135 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ვ. დოლიძის ქ. N8 26.26.46.033.01.502