ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი ყოველწლიური ანგარიში - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი ყოველწლიური ანგარიში

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ანგარიში (2017 წლის 10 დეკემბრიდან 2018 წლის 10 დეკემბრამდე)