მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 სახელი  ნინო
 გვარი  აბაშიძე
 თანამდებობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის დამუშავებისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების საკითხებში 
ელექტრონული ფოსტის მისამართი  ninoabashidze@oz.gov.ge
 ტელეფონის ნომერი  598 57 39 38;

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

 სახელი მზია
 გვარი გაგუა 
 თანამდებობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის დამუშავებისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების საკითხებში 
ელექტრონული ფოსტის მისამართი meriaozurgeti2018@gmail.com
 ტელეფონის ნომერი  599 50 90 05