რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge