საკრებულოს დადგენილებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
საკრებულოს დადგენილებები
ნომერიდასახელებათარიღი
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესი 16.01.2020 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ   16.01.2020