საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები

საკრებულოს 2018 წლის არქივი

ნომერიდასახელებათარიღი
ნორა მდივანის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

 28.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და პროფესიული საჯარო მოხელეების
კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ 

 28.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხეელებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯის რაოდენობა თვეში

 28.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ

 28.12.2018

ნანა თავდუმაძის ანაზღაურებადი შვებულების გადატანის შესახებ

 27.12.2018

ნინო აბაშიძის შვებულების შესახებ

 26.12.2018

ტარიელ ჩხარტიშვილისა და გენო ბაბილოძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 

 26.12.2018

ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებ 

26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმა

 26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების
კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმა

 26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების
შესახებ

 26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო - საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკისა კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმა

 26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმა

 26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმა

 26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის დეკემბრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა

 25.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

 25.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 

 25.12.2018

ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებ

 21.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის ცირა მდინარაძის, სპეციალისტების ანა მახარაძის, ანა მუკბანიანის და ნანა სიხარულიძის მივლინების შესახებ

 21.12.2018

გენო ბაბილოძე შვებულების შესახებ

 21.12.2018

”ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ“ 2018 წლის 19 დეკემბრის N167 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 21.12.2018

“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა მიმართ სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ“ 2018 წლის 19 დეკემბერის N166 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 21.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ

 19.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა მიმართ სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ

 19.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის ქეთევან ჭელიძის, მივლინების შესახებ

 17.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო- ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის გერმანე
ჭანუყვაძის, მივლინების შესახებ

 17.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - ლელა საჯაიას, ხათუნა ცერცვაძის, ქეთევან ვასაძის, მარიკა ჩხიკვიშვილის, მივლინების შესახებ

 17.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სპეციალისტის ანა მახარაძის მივლინების შესახებ

 12.12.2018

ზაზა შოშიტაიშვილის შვებულების შესახებ

 11.12.2018

ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებ

 11.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე

 11.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის და უფროსი სპეციალისტის ნათელა ზედგინიძის მივლინების შესახებ

 10.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მივლინების შესახებ

 10.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის ცირა მდინარაძის, სპეციალისტების ანა მახარაძის, ანა მუკბანიანის და ნანა სიხარულიძის მივლინების შესახებ

 05.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას მივლინების შესახებ

 04.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ნორა მდივანის მივლინების შესახებ

 03.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის ნოემბრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა

 03.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

 03.12.2018

გელა ჩავლეშვილის შვებულების შესახებ

 03.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - მარიკა ჩხიკვიშვილის, ხათუნა ცერცვაძის, ლალი სიჭინავას, ლელა საჯაიას, როზეტა სკამკოჩაიშვილის და მაია ზოიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ

 29.11.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ

 29.11.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე

 27.11.2018

ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებ

 16.11.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

 16.11.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ცირა მდინარაძის მივლინების შესახებ

 15.11.2018

ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებ

 13.11.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების შესახებ

 08.11.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ჩაგანავას მივლინების შესახებ

 05.11.2018

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 31 ოქტომბრის N139 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე

 02.11.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას მივლინების შესახებ

 01.11.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის ოქტომბრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა

 01.11.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

 01.11.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ

 31.10.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ

 30.10.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე

 23.10.2018

ნათელა ლომჯარია შვებულების შესახებ

 23.10.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ

 22.10.2018

ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებ

 22.10.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეების“ თავმჯდომარის მოადგილე გენო ჩავლეშვილის მივლინების შესახებ

 15.10.2018

გერმანე ჭანუყვაძის შვებულების შესახებ

 12.10.2018

ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებ

 12.10.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

 11.10.2018

ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ

 09.10.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის სექტემბრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა

 01.10.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

 01.10.2018

გივი ყაზაიშვილის შვებულების შესახებ

 01.10.2018

ნორა მდივანის შვებულების შესახებ

 25.09.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

 24.09.2018

ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ

 24.09.2018

გერმანე ჭანუყვაძის შვებულების შესახებ

 24.09.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ლელა საჯაიას, ლალი სიჭინავას, ხათუნა ცერცვაძის, როზეტა სკამკოჩაიშვილის, მაია ზოიძის და ნანული ორაგველიძის მივლინების შესახებ

 21.09.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი ღურჯუმელიძის მივლინების შესახებ

 19.09.2018

ანა მახარაძის შვებულების შესახებ

 18.09.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა,ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების შესახებ  18.09.2018 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - მარიკა ჩხიკვიშვილის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ  13.09.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ლელა საჯაიას, ლალი სიჭინავას, მარიკა ჩხიკვიშვილის, ხათუნა ცერცვაძის, როზეტა სკამკოჩაიშვილის, მაია ზოიძის მივლინების შესახებ  13.09.2018
გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებ  12.09.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ  06.09.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის აგვისტოს თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  03.09.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  03.09.2018
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ  30.08.2018
ანა მახარაძის შვებულების შესახებ  30.08.2018
ამირან გიორგაძისათვის სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ   29.08.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  24.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ ს თავმჯდომარის მოადგილის მარიკა ჩხიკვიშვილის მივლინების თაობაზე  20.08.2018
ნათელა ლომჯარიას შვებულების შესახებ  20.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების უფროსი სპეციალისტის ცირა მდინარაძის, ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ  17.08.2018
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ  15.08.2018
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ  15.08.2018
ზაზა შოშიტაიშვილის შვებულების შესახებ  09.08.2018
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებ  09.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  08.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხეელებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯის რაოდენობა თვეში  08.08.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 28 თებერვლის N25 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  08.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  08.08.2018
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებ  07.08.2018
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებ  01.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის ივლისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  01.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  01.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომის მოწვევის შესახებ  25.07.2018
ამირან გიორგაძის შვებულების შესახებ  25.07.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე  24.07.2018
ენვერ ჯაფარიძის შვებულების შესახებ  13.07.2018
ანა უთალიშვილის შვებულების შესახებ  13.07.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიასა და ამავე საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  12.07.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიასა და ამავე საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  12.07.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიასა და ამავე საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  12.07.2018
 OPEN GOVERNANCE AT LOCAL LEVEL: CITIES TAKE ACTION  12.07.2018
საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს XXXI სხდომა   12.07.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  12.07.2018
ნინო აბაშიძის შვებულების შესახებ   11.07.2018
ანა მახარაძე შვებულების შესახებ   09.07.2018
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებ   09.07.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებ   09.07.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის - დავით დარჩიას, მივლინების შესახებ   04.07.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე  03.07.2018
ნინო ერქომაიშვილი შვებულების შესახებ   02.07.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - მარიკა ჩხიკვიშვილის და ქეთევან ვასაძის - ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ   29.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის ივნისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა   29.06.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთანდაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  29.06.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ  29.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის
განყოფილების უფროსის გერმანე ჭანუყვაძის მივლინების შესახებ 
 28.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების: ხათუნა ცერცვაძის, გიორგი თოიძისა და დავით ჭაკნელიძის მივლინების შესახებ   28.06.2018
ზაზა თავაძის შვებულების შესახებ   19.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ლელა საჯაიას, ლალი სიჭინავას, მარიკა ჩხიკვიშვილის, ხათუნა ცერცვაძის, როზეტა სკამკოჩაიშვილის, მაია ზოიძის, ქეთევან ვასაძეს, და ნანული ორაგველიძის მივლინების შესახებ  14.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩევლებისთვის 2018 წლის ანგარიშის წარდგენის გრაფიკი.  11.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩევლებისათვის 2018 წლის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ  11.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უმცროსი სპეციალისტის ანა მახარაძის მივლინების შესახებ  08.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის მივლინების შესახებ  08.06.2018
ბრძანება.2018 #72-ს დანართი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის მაისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  01.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  01.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - მარიკა ჩხიკვიშვილის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ  01.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების დავით დარჩიას, გიორგი ღურჯუმელიძის, ტარიელ აროშიძის, მარიკა ჩხიკვიშვილის , გიორგი თოიძის, ლელა საჯაიას, ლავრენტი ბიგვავასა და გოჩა კილაძის მივლინების შესახებ  31.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების თორნიკე გოგუაძის, ბესიკ ქათამაძის დავით მჟავანაძის და შალვა თავდიშვილის მივლინების შესახებ  28.05.2018
ლელა საჯაიას შვებულების შესახებ  28.05.2018
ნანა თავდუმაძის შვებულების შესახებ  28.05.2018
ნორა მდივანის შვებულების შესახებ  28.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე  22.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  18.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ლელა საჯაიას, ლალი სიჭინავას, მარიკა ჩხიკვიშვილის, ხათუნა ცერცვაძის, როზეტა სკამკოჩაიშვილის, მაია ზოიძის,ქეთევან ვასაძე, და ნანული ორაგველიძის მივლინების შესახებ  17.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  15.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ს თავმჯდომარის მოადგილის მარიკა ჩხიკვიშვილის მივლინების თაობაზე  14.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების თაობაზე  14.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე  11.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მაია ზოიძის მივლინების შესახებ  10.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  01.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის აპრილის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  01.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  01.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის ნათელა ზედგინიძის მივლინების შესახებ  26.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე მარიკა ჩხიკვიშვილის მივლინების შესახებ  26.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეების“ თავმჯდომარის მოადგილე ხათუნა ცერცვაძის მივლინების შესახებ  26.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  26.04.2018
ანა მახარაძის შვებულების შესახებ  23.04.2018
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებ  23.04.2018
ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებ  20.04.2018
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებ  20.04.2018
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ  20.04.2018
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებ  20.04.2018
გერმანე ჭანუყვაძის შვებულების შესახებ  20.04.2018
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ  20.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე  20.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - დავით დარჩიას, გიორგი ღურჯუმელიძის, მარიკა ჩხიკვიშვილისა და თორნიკე გოგუაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  17.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე  12.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების შესახებ  10.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების შესახებ  04.04.2018
სამუშაო აღწერილობა  03.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის დამტკიცების შესახებ  03.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის მარტის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  30.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  30.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე   30.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ   29.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიასა და ამავე საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის გერმანე ჭანუყვაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  29.03.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასების მეთოდის, დოკუმენტური მასალის შეფასებისა და გასაუბრების წესი  29.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეთა შეფასების მეთოდის, დოკუმენტური მასალის შეფასების, გასაუბრების წესის განსაზღვრისა და კომპეტენციების გაცნობის, შუალედური შეფასებისა და საბოლოო შეფასების ოქმების ფორმების დამტკიცების შესახებ  29.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ   20.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - ლელა
საჯაიას, ლალი სიჭინავას, როზეტა სკამკოჩაიშვილის , მარიკა
ჩხიკვიშვილის და ხათუნა ცერცვაძის მივლინების შესახებ 
 19.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე  16.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარის მოადგილის - მარიკა ჩხიკვიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  13.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  28.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის თებერვლის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  28.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთანდაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  28.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძისა და ამავე საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის გენო ბაბილოძის სამსახურებრივი მივლინების
შესახებ
 28.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხეელებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯის რაოდენობა თვეში  28.02.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018
წლის 1 თებერვლის N14 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 28.02.2018
ბრძანება.2018 #24 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  27.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სტაჟიორთა მიღების მიზნით სტაჟიორთა სავალდებულო კვოტისა და პროფილის განსაზღვრის შესახებ  26.02.2018
ბრძანება.2018 #22-ს დანართი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა,
ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა
 16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო - საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკისა კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების
კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა
 16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - ქეთევან ვასაძისა და მარიკა ჩხიკვიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  07.02.2018
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 31 იანვრის N10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  06.02.2018
ბრძანება.2018 #16-ს დანართი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა  05.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  05.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ჩაგანავას სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  02.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხეელებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯის რაოდენობა თვეში  01.02.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“  01.02.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და პროფესიული საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 20 ნოემბერის N31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  01.02.2018
,,ანა მახარაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციოგანყოფილების IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე, კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში, მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 11 დეკემბრის N11 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  01.02.2018
,,ნათელა ზედგინიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 11 დეკემბრის N13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 01.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის იანვრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  31.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  31.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ჩაგანავასა და ამავე საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ეროდი გორდელაძის
სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
 24.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესი  24.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ  24.01.2018
2018 წლის საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთან მიღების გრაფიკი (იანვარი)  23.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე  23.01.2018
2018 წლის საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკი (იანვარი)  23.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე  23.01.2018
ბრძანება.2018 #5 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  18.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე  09.01.2018
გერმანე ჭანუყვაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების (II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) უფროსის თანამდებობაზე
მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
 09.01.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტის დამტკიცების შესახებ  05.01.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე  03.01.2018

ახლადარჩეული საკრებულოს 2017 წლის არქივი

ნომერიდასახელებათარიღი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა მიმართ სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ 27.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ 27.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ 27.12.2017
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ 27.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის დეკემბრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 25.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 25.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომების ჩატარების გრაფიკი 22.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომების ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ 22.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 21.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომების ჩატარების გრაფიკი 20.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომების ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ 20.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და პროფესიული საჯარო მოხელეების
კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ
20.12.2017
გივი ყაზაიშვილის შვებულების შესახებ 18.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის გოჩა კილაძის მივლინების შესახებ 15.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების შესახებ 13.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 11.12.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 28 ნოემბერის N1 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 11.12.2017
ნინო ერქომაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ანა უთალიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილებაში უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ტარიელ ჩხარტიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში უმცროსის სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ზაზა თავაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო - ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების IV რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის მართვის საკითხებში მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ცირა მდინარაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ბექა ფუტკარაიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილებაში უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ნინო აბაშიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო - ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე - საჯარო ინფორმაციის დამუშავებისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების საკითხებში მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ნანა სიხარულიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილებაში უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ზაზა შოშიტაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის მოადგილის II რანგის (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე) თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ანა მუკბანიანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილებაში უმცროსის სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
გენო ბაბილოძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო- ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე საინფორმაციო-ანალიტიკური მომსახურების საკითხებში მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ნათელა ზედგინიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ენვერ ჯაფარიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე იურიდიულ საკითხებში მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ანა მახარაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში მობილობის წესით
გადაყვანის შესახებ
11.12.2017
ქეთევან ჭელიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ნათელა ლომჯარიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ავთანდილ გოლიაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ნორა მდივანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 11.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, გიორგი ღურჯუმელიძის მივლინების შესახებ 07.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 06.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 06.12.2017
ნანა თავდუმაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსად მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ 05.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარომოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ 28.11.2017

2017 წლის არქივი

ნომერიდასახელებათარიღი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის ნოემბრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 27.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 27.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ 21.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 21.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ 20.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეების სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ 20.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშე მოსამსახურის სახელფასო დანამატის გაცემის შესახებ 20.11.2017
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ 08.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 30.10.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის, ნანა თავდუმაძის და ამავე საკრებულოს მე-3 რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის, ქეთევან ჭელიძის მივლინების შესახებ 16.10.2017
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ 11.10.2017
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ 09.10.2017
ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებ 09.10.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებ 09.10.2017
ნორა მდივანის შვებულების შესახებ 09.10.2017
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებ 09.10.2017
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებ 02.10.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის, ნარი მუჯირის, თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 02.10.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.10.2017
 ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებ 25.09.2017
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებ” ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 18 სექტემბრის N76 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე  20.09.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებ  18.09.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული უძრავი/მოძრავი ქონებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ  15.09.2017
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ 11.09.2017
გივი ყაზაიშვილის შვებულების შესახებ 11.09.2017
ნორა მდივანის შვებულების შესახებ 06.09.2017
ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებ  04.09.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 30.08.2017
ნათელა ლომჯარიას შვებულების შესახებ 30.08.2017
ნინო ერქომაიშვილის შვებულების შესახებ 29.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 21.08.2017
“ ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებ“ 2017 წლის 4 აგვისტოს N63 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 16.08.2017
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებ 04.08.2017
ზაზა თავაძის შვებულების შესახებ 04.08.2017
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებ 04.08.2017
ნათელა ლომჯარიას შვებულების შესახებ 04.08.2017
ლელა საჯაიას შვებულების შესახებ 02.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მძღოლის, თეიმურაზ ჩავლეშვილის, თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 02.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის ივლისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 01.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.08.2017
ანა უთალიშვილის შვებულების შესახებ 27.07.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას, საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის ტარიელ აროშიძის , აგრარულ საკითხთა და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარის დავით ჭაკნელიძის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფროსი სპეციალისტი სამარათლერივი უზრუნველყოფის საკითხებში ცირა მდინარაძის მივლინების შესახებ. 19.07.2017
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებ 07.07.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის ივნისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 03.07.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 03.07.2017
,,ანა მუკბანიანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014
წლის 31 დეკემბრის N79 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
03.07.2017
,,გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საოქმო მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 19 მაისის N28 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.07.2017
,,ნანა სიხარულიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სპეციალისტად დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N82 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.07.2017
 „ნათელა ზედგინიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში უფროს სპეციალისტად დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N81 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 03.07.2017
,,ბექა ფუტკარაიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სპეციალისტად დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 19 მაისის N30 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.07.2017
 ,,ზაზა თავაძეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის მართვის საკითხებში სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N80 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 03.07.2017
 ,,ანა უთალიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 19 მაისის N31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 03.07.2017
,,ნინო ერქომაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო ინფორმაციის მენეჯმენტის და საქმისწარმოების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N83 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.07.2017
 ,,ტარიელ ჩხარტიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მატერიალაურ-ტექნიკური მომსახურების საკითხებში წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარის 2015 წლის 19 მაისის N29 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
03.07.2017
 ,,ცირა მდინარაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამართლებრივი უზრუნველყოფის მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N85 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 03.07.2017
„ქეთევან ჭელიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N84 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.07.2017
,,ნორა მდივანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014
წლის 31 დეკემბრის N89 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
03.07.2017
 ,,ნათელა ლომჯარიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის
N77 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
03.07.2017
„ავთანდილ გოლიაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N87 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  03.07.2017
 ,,ნანა თავდუმაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსად დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N76 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ
03.07.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის, ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებ  30.06.2017
პროფესიული საჯარო მოხელეები  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული ზოგიერთი თანამდებობის შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელ პოზიციად განსაზღვრის შესახებ  29.06.2017
პროფესიული საჯარო მოხელეები  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული ზოგიერთი თანამდებობის პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობად განსაზღვრის შესახებ  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 28.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის წამყვანი სპეციალისტის, ქეთევან ჭელიძის, მივლინების შესახებ 28.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის, ნათელა ზედგინიძის, მივლინების შესახებბ 28.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის, ნორა მდივანის, მივლინების შესახებ 28.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული თანამდებობების იერარქიულ რანგებში განაწილებისა და დასაქმებული პირების პროფესიულ საჯარო მოხელეებად გარდაქმნის საკითხების შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ 20.06.2017
2017 წლის საწვავის ლიმიტის განსაზრვრის სია 16.06.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 2017 წლის 15 ივნისის N30 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
16.06.2017
2017 წლის საწვავის ლიმიტის განსაზრვრის სია 15.06.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 2017 წლის 29 მარტის N11 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  15.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, დიმიტრი კვერღელიძის, მივლინების შესახებ  01.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის, ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებ  01.06.2017
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 2016 წლის 12 დეკემბერი N97 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  01.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის მაისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  30.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  30.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, დავით დარჩიას, მივლინების შესახებ 22.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  16.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის და
ამავე საკრებულოს ადამიანური რესურსების მართვის წამყვანი სპეციალისტის, ქეთევან
ჭელიძის მივლინების შესახებ 
 08.05.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებ  28.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის აპრილის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  28.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  28.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის ორგანიზაციული მომსახურების საკითხებში, ნორა მდივანის,
მივლინების შესახებ
 27.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პრემირების შესახებ  07.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშე მოსამსახურეების პრემირების შესახებ  07.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა პრემირების შესახებ  07.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა პრემირების შესახებ  07.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პრემირების შესახებ  07.04.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშე მოსამსახურებს პრემირების შესახებ   07.04.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის, ნარი მუჯირის, შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ  31.03.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის, ნარი მუჯირის, შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ  31.03.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის მარტის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  31.03.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  31.03.2017
2017 წლის საწვავის ლიმიტის განსაზრვრის  სია  29.03.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“  29.03.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის, ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებ  13.03.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის თებერვლის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  28.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  28.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  16.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის, ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებ  09.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2017 წლის იანვრის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  31.01.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  31.01.2017
ბრძანება.2017 #5 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებ  24.01.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 20.01.2017
ბრძანება.2017 #3 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპეციალისტის კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში, რუსუდან ხაბეიშვილის, თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ  17.01.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მძღოლის, თეიმურაზ ჩავლეშვილის, თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ  16.01.2017
ბრძანება.2017 #1  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  06.01.2017

 

2016 წლის არქივი

ნომერიდასახელებათარიღი
2017 წლის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკი 29.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის
დამტკიცების თაობაზე
29.12.2016
2017 წლის საკრებულოს წევრების ამომრჩევლებთან შეხვედრის გრაფიკი 29.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ამომრჩევლებთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე 29.12.2016
შეთანხმება 29.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მდივნის, მაია ნარსიას, ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ 29.12.2016
ნათელა ლომჯარიას შვებულების შესახებ 26.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშე მოსამსახურის პრემირების შესახებ 26.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა პრემირების შესახებ 26.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პრემირების შესახებ 26.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2016 წლის დეკემბერის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 26.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 26.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ  26.12.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 26.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2016 წლის ანგარიშის ამომრჩევლებისათვის წარდგენის გრაფიკი. 23.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2016 წელს ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ 23.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შტატებით გათვალისწინებულ თანამდებობათა შემცირებისას გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ 15.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 12.12.2016
ნინო ერქომაიშვილის შვებულების შესახებ 07.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2016 წლის ნოემბრის მოვალეობის
შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა
30.11.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
30.11.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, დავით დარჩიას,
ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ
21.11.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 17.11.2016
ნანა თავდუმაძის შვებულების შესახებ 17.11.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, დავით დარჩიას,
ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ
02.11.2016
დავით დარჩიას შვებულების შესახებ 01.11.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2016 წლის ოქტომბრისთვის
მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა
31.10.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
31.10.2016
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებ 13.10.2016
შრომითი ხელშეკრულება "ნარი მუჯირი" 10.10.2016
ნარი მუჯირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ექსპერტ - კონსულტანტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 10.10.2016
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ 30.09.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2016 წლის სექტემბრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 30.09.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 30.09.2016
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ 28.09.2016
გივი ყაზაიშვილის შვებულების შესახებ 28.09.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 23.09.2016
გელა ჩავლეშვილის შვებულების შესახებ 16.09.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების უფროსის ავთანდილ გოლიაძის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის საოქმო მომსახურების საკითხებში გივი ყაზაიშვილის, მივლინების შესახებ 08.09.2016
ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებ 07.09.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებ 07.09.2016
თეიმურაზ ბურჭულაძის შვებულების შესახებ 05.09.2016
ნათელა ლომჯარიას შვებულების შესახებ 05.09.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2016 წლის აგვისტოს თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 30.08.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 30.08.2016
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ 24.08.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 16.08.2016
ნორა მდივანის შვებულების შესახებ 15.08.2016
ზაზა თავაძის შვებულების შესახებ 15.08.2016
ეკატერინე აბაშმაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო,
საპროცედურო და ეთიკის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის თანამდებობიდან
გათავისუფლების შესახებ
03.08.2016
ანა მუკბანიანის ორსულობა - მშობიარობის შვებულების შესახებ 01.08.2016
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ 29.07.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2016 წლის ივლისის თვის
მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა
22.07.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
29.07.2016
ლელა საჯაიას შვებულების შესახებ 29.07.2016
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებ 22.07.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ 2016 წლის 25 იანვრის N5 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 22.07.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ 2016 წლის 25 იანვრის N5 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 22.07.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრისგრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ 2016 წლის 25 იანვრის N4 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 22.07.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრისგრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ 2016 წლის 25 იანვრის N4 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 22.07.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის წამყვანი სპეციალისტის, ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში, ქეთევან ჭელიძის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის, სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში, ცირა მდინარაძის მივლინების შესახებ 15.07.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 15.07.2016
რუსუდან ხაბეიშვილის შვებულების შესახებ 08.07.2016
ანა უთალიშვილის შვებულების შესახებ 08.07.2016
ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებ 01.07.2016
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებ 01.07.2016
მიხეილ გოგოტიშვილის შვებულების შესახებ 30.06.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2016 წლის ივნისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 30.06.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 30.06.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ჩვენი ოზურგეთი“ თავმჯდომარის, ალექსანდრე გოგოძის, მივლინების შესახებ 29.06.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ადამიანური რესურსების მართვის წამყვანი სპეციალისტის, ქეთევან ჭელიძის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის ორგანიზაციული მომსახურების საკითხებში, ნორა მდივანის, მივლინების შესახებ 17.06.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 14.06.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების საჯარო ინფორმაციის მენეჯმენტისა და საქმისწარმოების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის,ნინო ერქომაიშვილის, ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 14.06.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2016 წლის მაისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 01.06.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.06.2016
ნინო ერქომაიშვილის შვებულების შესახებ 31.05.2016
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ 13.05.2016
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებ 13.05.2016
ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებ 04.05.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის, ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებ 04.05.2016
ეკატერინე აბაშმაძის შვებულების შესახებ 27.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2016 წლის აპრილი თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 27.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 27.04.2016
თეიმურაზ ჩავლეშვილის შვებულების შესახებ 25.04.2016
ეროდი გორდელაძის შვებულების შესახებ 12.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის,მივლინების შესახებ 11.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 30.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის, ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებ 25.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას მივლინების შესახებ 16.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მძღოლის, თეიმურაზ ჩავლეშვილის, მივლინების შესახებ 16.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შტატგარეშე მოსამსახურეების პრემირების შესახებ 14.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების პრემირების შესახებ 14.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების პრემირების შესახებ 14.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის,მივლინების შესახებ 11.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამდივნო განყოფილების სპეციალისტის,რუსუდან ხაბეიშვილის, ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 07.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, დიმიტრი კვერღელიძის, მივლინების შესახებ 07.03.2016
რუსუდან ხაბეიშვილის შვებულების შესახებ 01.03.2016
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2016 წლის თებერვლის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 01.03.2016
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.03.2016
 იაკობ დოლიძის შვებულების შესახებ 24.02.2016
ზაზა თავაძის შვებულების შესახებ 24.02.2016
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებ 24.02.2016
 ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებ 24.02.2016
 ეკატერინე აბაშმაძის შვებულების შესახებ 24.02.2016
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ 24.02.2016
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებ 24.02.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტის დამტკიცების შესახებ“ 15.02.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 10.02.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის, ლელა საჯაიას, მივლინების შესახებ 09.02.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის, ეკატერინე აბაშმაძის, შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 03.02.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2016 წლის იანვრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 01.02.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.02.2016
საკრებულოს წევრების ამომრჩეველებთან მიღების გრაფიკი (იანვარი 2016წ) 25.01.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე 25.01.2016
საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკი 25.01.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე 25.01.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 25.01.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ 18.01.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა თავჯდომარეების ანგარიშების წარდგენის გრაფიკი 14.01.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა ანგარიშების წარდგენის გრაფიკის შესახებ 14.01.2016

 

 

2015 წლის არქივი

ნომერიდასახელებათარიღი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2015 წელს ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ 30.12.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2015 წელს ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ 30.12.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 30.12.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა პრემირების შესახებ 2015 წლის 25 დეკმბრის N85 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 28.12.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2015 წლის დეკემბრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 25.12.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 25.12.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პრემირების შესახებ 25.12.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა პრემირების შესახებ 25.12.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 22.12.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 18.12.2015
ანა უთალიშვილის შვებულების შესახებ 17.12.2015
ზაზა თავაძის შვებულების შესახებ 17.12.2015
ავთანდილ გოლიაძის შვებულების შესახებ 17.12.2015
ნანა სიხარულიძის შვებულების შესახებ 17.12.2015
ნორა მდივანის შვებულების შესახებ 17.12.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2015 წლის ნოემბრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 27.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 27.11.2015
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ 18.11.2015
ვლადიმერ ვადაჭკორიას შვებულების შესახებ 17.11.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 2015 წლის N73 ბრძანებაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ 04.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2015 წლის ოქტომბრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 02.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 02.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძისა და ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტის ქეთევან ჭელიძის მივლინების შესახებ 29.10.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე გოგოძის მივლინების შესახებ 28.10.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 26.10.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 2015 წლის N67 ბრძანებაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ 06.10.2015
ანა მუკბანიანის შვებულების შესახებ 01.10.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.10.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.10.2015
გივი ყაზაიშვილის შვებულების შესახებ 30.09.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 15.09.2015
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებ 14.09.2015
გელა ჩავლეშვილის შვებულების შესახებ 11.09.2015
ნორა მდივანის შვებულების შესახებ 11.09.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.09.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.09.2015
ბექა ფუტკარაიას შვებულების შესახებ 26.08.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 21.08.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 18 ივნისის N38 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 13.08.2015
ეროდი გორდელაძის შვებულების შესახებ 11.08.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 31.07.2015
ცირა მდინარაძის შვებულების შესახებ 31.07.2015
ნინო ერქომაიშვილის შვებულების შესახებ 30.07.2015
ნათელა ლომჯარიას შვებულების შესახებ 30.07.2015
ნათელა ზედგინიძის შვებულების შესახებ 29.07.2015
რუსუდან ხაბეიშვილის შვებულების შესახებ 29.07.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სტაჟიორთა მიღების მიზნით სტაჟიორთა სავალდებულო კვოტის და პროფილის განსაზღვრის შესახებ 29.07.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 27.07.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 18 ივნისის N38 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 17.07.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 14.07.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში სანაპიროს ქუჩაზე მცხოვრები დავით ჩხიკვაძის საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელი სახლისთვის ნუმერაციის მინიჭების შესახებ 13.07.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2015 წლის ივნისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 30.06.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 30.06.2015
ტარიელ ჩხარტიშვილის შვებულების შესახებ 29.06.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, დიმიტრი კვერღელიძის, მივლინების შესახებ 29.06.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის, ნანა თავდუმაძის, მივლინების შესახებ 29.06.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას მივლინების შესახებ. 29.06.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე გოგოძის მივლინების შესახებ 29.06.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე გოგოძის მივლინების შესახებ 02.06.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტის დამტკიცების შესახებ“ 02.06.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველების მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 9 თებერვლის N14 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 02.06.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 9 თებერვლის N13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 02.06.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 6 მაისის N27 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 02.06.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ2015 წლის მაისის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 29.05.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 29.05.2015
ნინო ერქომაიშვილის შვებულების შესახებ 25.05.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 19 მაისის N 28 ბრძანებაში, ,,გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საოქმო მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ,“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 20.05.2015
ანა უთალიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 19.05.2015
ბექა ფუტკარაიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპეციალისტად დანიშვნის შესახებ 19.05.2015
ტარიელ ჩხარტიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მატერიალურ-ტექნიკური მომსახურების საკითხებში წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 19.05.2015
გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საოქმო მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 19.05.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 06.05.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 05.05.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 05.05.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს “ღია კარის სხდომის“ მოწვევის თაობაზე 17.04.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ 06.04.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 27 მარტის N21 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 03.04.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.04.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 5 იანვრის N1 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
27.03.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 15 აგვისტოს №23 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
11.03.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
27.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2015 წელს ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ
23.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომების ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ
23.02.2015
გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საოქმო მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ
23.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე
18.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე
09.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩევლებთან შეხვედრის გრაფიკის ამტკიცების თაობაზე
09.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოხელეთა სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოხელეთასამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
09.02.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ „ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება N28 -ში ცვლილების შეტანის შესახებ 09.02.2015
ტარიელ ჩხარტიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მატერიალურ-ტექნიკური მომსახურების საკითხებში წამყვანი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ 04.02.2015
ეკატერინე აბაშმაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 02.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 02.02.2015
კუკური ბარამიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 30.01.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის მოწვევის შესახებ 27.01.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის მიერ მოხსენების წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ 27.01.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა ანგარიშების წარდგენის გრაფიკის შესახებ 27.01.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა მიერ ანგარიშების წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ 27.01.2015
გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არქივის მომსახურების საკითხებში პასუხისმგებელ პირად განსაზღვრის შესახებ 15.01.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ 05.01.2015

2014 წლის არქივი

ბრძანებადასახელებათარიღი
 თეიმურაზ ჩავლეშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მძღოლის დანიშვნის შესახებ 31.12.2014
 ნორა მდივანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 31.12.2014
 გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საოქმო მომსახურების საკითხებში წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 31.12.2014
 ავთანდილ გოლიაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამდივნო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 31.12.2014
 რუსუდან ხაბეიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში სპეციალისტად დანიშვნის შესახებ 31.12.2014
 ცირა მდინარაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 31.12.2014
 ქეთევან ჭელიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 31.12.2014
 ნინო ერქომაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის მენეჯმენტის და საქმისწარმოების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 31.12.2014
 ნანა სიხარულიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპეციალისტად დანიშვნის შესახებ 31.12.2014
ნათელა ზედგინიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში უფროსი სპეციალისტად დანიშვნის შესახებ  31.12.2014
 ზაზა თავაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის მართვის საკითხებში სპეციალისტად დანიშვნის შესახებ 31.12.2014
 ანა მუკბანიანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში სპეციალისტად დანიშვნის შესახებ 31.12.2014
 იაკობ დოლიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 31.12.2014
 ნათელა ლომჯარიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 31.12.2014
ნანა თავდუმაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ  31.12.2014
 მაია ლუცენკოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამლაგებლის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 31.12.2014
 ნადია ტრაპაიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამლაგებლის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 31.12.2014
ტარიელ ჩხარტიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტის მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ  31.12.2014
 ნანა უგრეხელიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 31.12.2014
 მაია ნარსიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მდივან-რეფერენტის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ 31.12.2014
ნარი მუჯირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ  31.12.2014
ანა უთალიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტის საჯარო ინფორმაციის მენეჯმენტის, პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ  31.12.2014
ბექა ფუტკარაიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ  31.12.2014
  15.10.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  24.12.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებ 24.12.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პრემირების შესახებ  24.12.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას მივლინების შესახებ  18.12.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას მივლინების შესახებ  15.12.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას მივლინების შესახებ  02.12.2014
  1.10.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე გოგოძის მივლინების შესახებ  12.11.2014
  1.10.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  07.11.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების: ლელა ნაცვალაძის, ლალი სიჭინავას, ალექსანგრე გოგოძის მივლინების შესახებ 07.11.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ეთერ გეგეშიძის ქუჩისთვის ნუმერაციის მინიჭების შესახებ  31.10.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზრაურების შესახებ  31.10.2014
  10.10.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ „ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება N28 -ში ცვლილების შეტანის შესახებ  21.10.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება N27 -ში ცვლილების შეტანის შესახებ 21.10.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  17.10.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბოხვაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული
წმინდა გაბრიელ ბერის და წმინდა გაბრიელ ბერის პირველი შესახვევის ქუჩებისთვის ნომერაციის მინიჭების შესახებ 
15.10.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  13.10.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომის მოწვევის შესახებ  10.10.2014
  27.08.2014
  27.08.2014
  27.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების: ლელა ნაცვალაძის, ინგა დუმბაძის, ლალი სიჭინავას, ზაზა გობრონიძისა და ბიძინა გობრონიძის მივლინების შესახებ  17.09.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის - დავით დარჩიას სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  17.09.2014
  27.08.2014
ვახტანგ გველებიანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტი საჯარო ინფორმაციის მენეჯმენტის, პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ  16.09.2014
  27.08.2014
  27.08.2014
  27.08.2014
  27.08.2014
  13.08.2014
  13.08.2014
  13.08.2014
  13.08.2014
თეიმურაზ ჩავლეშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მძღოლის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ  13.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია `კოალიცია ქართული ოცნება _ თავისუფალი დემოკრატები~-ს თავმჯდომარის კახაბერ გობრონიძისა და ფრაქცია `ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა~-ს თავმჯდომარის მიხეილ გოგოტიშვილის მივლინების შესახებ  29.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 26.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების
კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ
20.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების
საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ 
20.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მოქალაქეთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ  19.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2014 წელს ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის წარდგენის მიზნით კონკრეტული გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ 19.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე  19.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ  15.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე 19.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომების ჩატარების გრაფიკის
განსაზღვრის შესახებ 
13.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 11.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 11.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  08.08.2014
 ზაზა თავაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის მართვის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ 07.08.2014
 ანა მუკბანიანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ 07.08.2014
 რუსუდან ხაბეიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ 07.08.2014
ცირა მდინარაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ  06.08.2014
 ავთანდილ გოლიაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამდივნო განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ 05.08.2014
 მაია ლუცენკო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამლაგებლად დანიშვნის შესახებ 05.08.2014
 ნადია ტრაპაიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამლაგებლად დანიშვნის შესახებ 05.08.2014
გივი ყაზაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საოქმო მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ  04.08.2014
 მაია ნარსიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მდივან-რეფერენტად დანიშვნის შესახებ 04.08.2014
 ტარიელ ჩხარტიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ 04.08.2014
ნორა მდივანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორგანიზაციული მომსახურების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ  04.08.2014
ვახტანგ გველებიანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის მენეჯმენტის, პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ  04.08.2014
ქეთევან ჭელიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ  04.08.2014
 ნინო ერქომაიშვილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმის წარმოების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ 04.08.2014
იაკობ დოლიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ  04.08.2014
ნათელა ლომჯარიას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების გამგის თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ  04.08.2014
ნანა თავდუმაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ  04.08.2014