საკრებულოს წევრები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
საკრებულოს წევრები