სამართლებივი აქტების პროექტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
სამართლებივი აქტების პროექტები
22.03.2019
22.03.2019
22.03.2019
22.03.2019
ოზურგეთს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების ( ა.(ა).ი.პ. და შ.პ.ს) მიერ 2018 წელს ბიუჯეტის შესრულება 22.03.2019
15.03.2019
15.03.2019
15.03.2019
15.03.2019