სამართლებივი აქტების პროექტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
სამართლებივი აქტების პროექტები

 

 
20.03.2020
20.03.2020
18.03.2020
18.03.2020
10.03.2020
10.03.2020
28.02.2020
21.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
04.02.2020