საპროექტო წინადადებების ფორმა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
საპროექტო წინადადებების ფორმა

საპროექტო წინადადებების ფორმა

 

  1. დასახლებ(ებ)ის სახელწოდება, სადაც უნდა მოხდეს საპროექტო წინადადების განხილვა

 

  1. საპროექტო წინადადების სათაური

 

  1. საჭიროება/პრობლემა, რომლის გადაჭრას ითვალისწინებს საპროექტო წინადადება

 

  1. საპროექტო წინადადების მოკლე შინაარსი

 

  1. პროექტის ავტორ(ებ)ის სახელი და გვარი

პირადი ნომერი

ტელეფონი

ელფოსტის მისამართი

 

 

 

 

 

 

ფაილის გადმოწერა: WORD - ფორმატში