სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები
სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები

 

 

2016 წლის სატელეფონო მომსახურების ხარჯები 
  მომწოდებელი 3 თვე 6 თვე 9 თვე ჯამი
გამგეობა ჯეოსელი 4651     4 651
მაგთი   7451 13389 13389
საკრებულო  ჯეოსელი 1480     1 480
მაგთი   2137 3946 3946
სამხედრო ჯეოსელი 137     137
მაგთი   221 485 485
სულ         24 088