უპატრონო ცხოველების იზოლირების სერვისი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
უპატრონო ცხოველების იზოლირების სერვისი