უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის სერვისი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის სერვისი