ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

dad_2022_8 3103

დანართი:

დადგენილება 8-ის დანართი

 

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი