ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (კორექტირებული)

10. საშტატო ნუსხა

 

 

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი