ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბულვარის დასრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად შექმნილი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულების პროექტი ბულვარის ქონების გადაცემაზე

 

ბ36362221019
ურეკის ბულვარის მიღება-ჩაბარების აქტი

 

 

 

 

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი