2020 წლის ჯანდაცვის პროგრამები

Nპროგრამის  დასახელება პროგრამის სამიზნე ჯგუფიდახმარების მისაღებად საჭირო სარეიტინგო ქულაპროგრამის ბიუჯეტიბენეფიციართა რაოდენობა შენიშვნა 
ჯანდაცვის  პროგრამებიმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა 110 000 ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრთან"  ერთად

მსგავსი სტატიები