ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

dad__6_2023 2401

დანართი:

დადგენილება 6-ის დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი