ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ. 26.26.56.005) სარგებლობის უფლებით ა(ა)იპ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანებისთვის“ (ს.ნ.437372095) გადაცემაზე ოზურგეთის

განკარგულება N6

დანართი:

განკარგულება 6-ის დანართი

 

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი